Dicts.info 

Chinese to Dutch translations

Find translations for:

Chinese vocabulary | Dutch vocabulary | Vocabulary trainer | Chinese to Dutch dictionary

Animal

山羊 [shān yáng] [de] geit
母牛 [mǔ niú] [de] koe
熊 [xióng] [de] beer {m} ; [de] berin {f}
狗 [gǒu] [de] hond
狮子 [shī zi] [de] leeuw
猪 [zhū] [het] zwijn ; [het] varken
猫 [māo] [de] kat ; [de] poes {f}
猴子 [hóu zi] [de] aap {m} ; [de] apin {f}
羊 [yáng] [het] schaap
苍蝇 [cāng ying] [de] vlieg
虫 [chóng] [het] insect
蚂蚁 [mǎ yǐ] [de] mier
蛇 [shé] [de] slang ; [het] serpent (archaism)
蜜蜂 [mì fēng] [de] bij
象 [xiàng] [de] olifant
马 [mǎ] [het] paard
鱼 [yú] [de] vis
鸟 [niǎo] [de] vogel

City

乡村 [xiāng cūn] [het] dorp
公园 [gōng yuán] [het] park
公寓 [gōng yù] [de] flat
剧场 [jù chǎng] [de] schouwburg ; [het] theater
医院 [yī yuàn] [het] ziekenhuis ; [het] hospitaal
图书馆 [tú shū guǎn] [de] bibliotheek
地铁 [dì tiě] [de] metro
城堡 [chéng bǎo] [het] kasteel ; [het] fort ; [de] burcht
城市 [chéng shì] [de] stad
城镇 [chéng zhèn] [de] stad ; [de] gemeente
大学 [dà xué] [de] universiteit
学校 [xué xiào] [de] school
工厂 [gōng chǎng] [de] fabriek
建筑物 [jiàn zhù wù] [het] gebouw
教堂 [jiào táng] [de] kerk
旅馆 [lǚ guǎn] [het] hotel
桥 [qiáo] [de] brug
火车站 [het] station
电影院 [diàn yǐng yuàn] [de] bioscoop
监狱 [jiān yù] [de] gevangenis
结构 [jié gòu] [de] constructie
街道 [jiē dào] [de] straat
超级市场 [chāo jí shì chǎng] [de] supermarkt
道路 [dào lù] [de] weg ; [de] straat ; [de] baan
银行 [yín háng] [de] bank
飞机场 [fēi jī chǎng] [de] luchthaven ; [het] vliegveld
餐厅 [cān tīng] [het] restaurant
首都 [shǒu dū] [de] hoofdstad

Color

橙色 [chéng sè] oranje
灰色 [huī sè] grij
白色 [bái sè] wit
粉红色 [fěn hóng sè] roze
紫色 [zǐ sè] violet
红色 [hóng sè] rood
绿色 [lǜ sè] groen
蓝色 [lán sè] blauw
褐色 [hè sè] bruin
黄色 [huáng sè] geel
黑色 [hēi sè] zwart

Drink

咖啡 [kā fēi] [de] koffie
啤酒 [pí jiǔ] [het] bier
奶昔 [nǎi xī] [de] milkshake
水 [shuǐ] [het] water
牛奶 [niú nǎi] [de] melk
茶 [chá] [de] thee
葡萄酒 [pú tao jiǔ] [de] wijn
饮料 [yǐn liào] [het] drankje

Food

一餐一顿饭 [de] maaltijd
三明治 [sān míng zhì] [de] sandwich
午饭 [wǔ fàn] [de] lunch ; [het] middageten
奶酪 [nǎi lào] [de] kaas
巧克力 [qiǎo kè lì] [de] chocola ; [de] chocolade
早餐 [zǎo cān] [het] ontbijt
水果 [shuǐ guǒ] [de] vrucht
汤 [tāng] [de] soep
沙拉 [shā lā] [de] salade
油 [yóu] [de] olie
甜 [tián] [het] zoet
盐 [yán] [het] zout ; [het] tafelzout
稻 [dào] [de] rijst
糖 [táng] [de] suiker
肉 [ròu] [het] vlees
蛋 [dàn] [het] ei
蛋糕 [dàn gāo] [de] cake
酱 [jiàng] [de] saus
面包 [miàn bāo] [het] brood
食物 [shí wù] [het] voedsel
黄油 [huáng yóu] [de] boter

Fruit

坚果 [jiān guǒ] [de] noot
李子 [lǐ zi] pruim
杏 [xìng] abrikoos
柠檬 [níng méng] citroen
树莓 [shù méi] framboos
桃子 [táo zi] perzik
梨子 [lí zi] peer
樱桃 [yīng táo] kers
橘子 [jú zi] [de] sinaasappel
苹果 [píng guǒ] [de] appel
草莓 [cǎo méi] aardbei
菠萝 [bō luó] ananas
香蕉 [xiāng jiāo] banaan
黑莓 [hēi méi] moerbei

House

井 [jǐng] [de] bron ; [de] put
休息室 [xiū xī shì] [de] hal
卧室 [wò shì] [de] slaapkamer
厕所 [cè suǒ] [het] toilet ; [de] WC ; [het] watercloset
厨房 [chú fáng] [de] keuken
地址 [dì zhǐ] [het] adres
地板 [dì bǎn] [de] vloer
墙壁 [qiáng bì] [de] muur
家 [jiā] [het] thuis
层 [céng] [de] verdieping
屋顶 [wū dǐng] [het] dak
房子 [fáng zi] [het] huis
房间 [fáng jiān] [de] kamer ; [de] ruimte
浴室 [yù shì] [de] badkamer
淋浴器 [de] douche
砖 [zhuān] [de] baksteen
窗户 [chuāng hu] [het] venster ; [het] raam ; [de] ruit
花园 [huā yuán] [de] tuin
车库 [chē kù] [de] garage
门 [mén] [de] deur
门 [mén] [het] hek
阶梯 [jiē tī] [de] trap

Tool

剪刀 [jiǎn dāo] [de] schaar
印章 [yìn zhāng] [de] stempel
弹簧 [tán huáng] [de] springveer
按钮 [àn niǔ] [de] knop
泵 [bèng] [de] pomp
火柴 [huǒ chái] [de] lucifer
炮 [páo] [het] geweer ; [het] pistool
针 [zhēn] [de] naald
钉 [dīng] [de] spijker ; [de] nagel
钟 [zhōng] [de] bel
钥匙 [yào shi] [de] sleutel
钩 [gōu] [de] haak
锁 [suǒ] [het] slot
锤子 [chuí zi] [de] hamer
鞭子 [biān zi] [de] zweep

Vegetable

卷心菜 [juǎn xīn cài] kool
土豆 [tǔ dòu] [de] aardappel
大蒜 [dà suàn] knoflook
橄榄 [gǎn lǎn] olijf
欧洲防风草 pastinaak
洋葱 [yáng cōng] ui
胡萝卜 [hú luó bo] wortel
萝卜 [luó bo] radijs
西红柿 [xī hóng shì] [de] tomaat
豆 [dòu] boon
黄瓜 [huáng guā] komkommer

This page contains a list of basic Chinese to Dutch translations. The translations are divided into topics. It is much easier to learn Chinese and Dutch when the translations are organized in topics instead of alphabetic ordering. All translations and keywords in this short list are among the most frequently used words in Chinese and Dutch.


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.