Dicts.info 

Chinese to Italian translations

Find translations for:

Chinese vocabulary | Italian vocabulary | Vocabulary trainer | Chinese to Italian dictionary

Animal

山羊 [shān yáng] capra
母牛 [mǔ niú] mucca
熊 [xióng] orso
狗 [gǒu] cane
狮子 [shī zi] leone
猪 [zhū] maiale
猫 [māo] gatto
猴子 [hóu zi] scimmia
羊 [yáng] pecora
苍蝇 [cāng ying] mosca
虫 [chóng] insetto
蚂蚁 [mǎ yǐ] formica
蛇 [shé] serpente
蜜蜂 [mì fēng] ape
象 [xiàng] elefante
马 [mǎ] cavallo
鱼 [yú] pesce
鸟 [niǎo] uccello

City

乡村 [xiāng cūn] paese
公园 [gōng yuán] parco
公寓 [gōng yù] appartamento
剧场 [jù chǎng] teatro
医院 [yī yuàn] ospedale
图书馆 [tú shū guǎn] biblioteca
地铁 [dì tiě] metropolitana
城堡 [chéng bǎo] castello
城市 [chéng shì] città
城镇 [chéng zhèn] città
大学 [dà xué] università
学校 [xué xiào] scuola
工厂 [gōng chǎng] fabbrica
建筑物 [jiàn zhù wù] edificio
教堂 [jiào táng] chiesa
旅馆 [lǚ guǎn] albergo
桥 [qiáo] ponte
火车站 stazione
电影院 [diàn yǐng yuàn] cinema
监狱 [jiān yù] prigione
结构 [jié gòu] costruzione
街道 [jiē dào] strada
超级市场 [chāo jí shì chǎng] supermercato
道路 [dào lù] strada
银行 [yín háng] banca
飞机场 [fēi jī chǎng] aerodromo
餐厅 [cān tīng] ristorante
首都 [shǒu dū] capitale

Color

橙色 [chéng sè] arancione
灰色 [huī sè] grigio
白色 [bái sè] bianco
粉红色 [fěn hóng sè] rosa
紫色 [zǐ sè] violetta
红色 [hóng sè] comunista
绿色 [lǜ sè] verde
蓝色 [lán sè] azzurro
褐色 [hè sè] marrone
黄色 [huáng sè] giallo
黑色 [hēi sè] nero

Drink

咖啡 [kā fēi] caffè
啤酒 [pí jiǔ] birra
奶昔 [nǎi xī] frullato
水 [shuǐ] acqua
牛奶 [niú nǎi] latte
茶 [chá]
葡萄酒 [pú tao jiǔ] vino
饮料 [yǐn liào] bevanda

Food

一餐一顿饭 pasto
三明治 [sān míng zhì] sandwich
午饭 [wǔ fàn] pranzo
奶酪 [nǎi lào] formaggio
巧克力 [qiǎo kè lì] cioccolato
早餐 [zǎo cān] colazione
水果 [shuǐ guǒ] frutto
汤 [tāng] zuppa
沙拉 [shā lā] insalata
油 [yóu] olio
甜 [tián] dolcezza
盐 [yán] sale
稻 [dào] riso
糖 [táng] zucchero
肉 [ròu] carne
蛋 [dàn] uovo
蛋糕 [dàn gāo] dolce
酱 [jiàng] salsa
面包 [miàn bāo] pane
食物 [shí wù] cibo
黄油 [huáng yóu] burro

Fruit

坚果 [jiān guǒ] noce
李子 [lǐ zi] prugna
杏 [xìng] albicocca
柠檬 [níng méng] limone
树莓 [shù méi] lampone
桃子 [táo zi] pesca
梨子 [lí zi] pera
樱桃 [yīng táo] ciliegia
橘子 [jú zi] arancia
苹果 [píng guǒ] mela
草莓 [cǎo méi] fragola
菠萝 [bō luó] ananas
香蕉 [xiāng jiāo] banana
黑莓 [hēi méi] mora

House

井 [jǐng] pozzo
休息室 [xiū xī shì] ingresso
卧室 [wò shì] camera da letto
厕所 [cè suǒ] bagno
厨房 [chú fáng] cucina
地址 [dì zhǐ] indirizzo
地板 [dì bǎn] pavimento
墙壁 [qiáng bì] muro
家 [jiā] casa
层 [céng] piano
屋顶 [wū dǐng] tetto
房子 [fáng zi] casa
房间 [fáng jiān] stanza
浴室 [yù shì] bagno
淋浴器 doccia
砖 [zhuān] mattone
窗户 [chuāng hu] finestra
花园 [huā yuán] giardino
车库 [chē kù] garage
门 [mén] cancello
门 [mén] porta
阶梯 [jiē tī] gradino

Tool

剪刀 [jiǎn dāo] forbici
印章 [yìn zhāng] timbro
弹簧 [tán huáng] molla
按钮 [àn niǔ] pulsante
泵 [bèng] pompa
火柴 [huǒ chái] zolfanello
炮 [páo] arma da fuoco
针 [zhēn] ago
钉 [dīng] chiodo
钟 [zhōng] campana
钥匙 [yào shi] chiave
钩 [gōu] gancio
锁 [suǒ] serratura
锤子 [chuí zi] martelletto
鞭子 [biān zi] frusta

Vegetable

卷心菜 [juǎn xīn cài] cavolo cappuccio
土豆 [tǔ dòu] patata
大蒜 [dà suàn] aglio
橄榄 [gǎn lǎn] oliva
欧洲防风草 pastinaca
洋葱 [yáng cōng] cipolla
胡萝卜 [hú luó bo] carota
萝卜 [luó bo] ravanello
西红柿 [xī hóng shì] pomodoro
豆 [dòu] fagiolo
黄瓜 [huáng guā] cetriolo

This page contains a list of basic Chinese to Italian translations. The translations are divided into topics. It is much easier to learn Chinese and Italian when the translations are organized in topics instead of alphabetic ordering. All translations and keywords in this short list are among the most frequently used words in Chinese and Italian.


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.