Dicts.info 

Chinese to Portuguese translations

Find translations for:

Chinese vocabulary | Portuguese vocabulary | Vocabulary trainer | Chinese to Portuguese dictionary

Animal

山羊 [shān yáng] cabra
母牛 [mǔ niú] vaca
熊 [xióng] urso
狗 [gǒu] cão
狮子 [shī zi] leão
猪 [zhū] porco
猫 [māo] gato
猴子 [hóu zi] macaco
羊 [yáng] ovelha
苍蝇 [cāng ying] mosca
虫 [chóng] inseto
蚂蚁 [mǎ yǐ] formiga
蛇 [shé] serpente
蜜蜂 [mì fēng] abelha
象 [xiàng] elefante
马 [mǎ] cavalo
鱼 [yú] peixe
鸟 [niǎo] pássaro

City

乡村 [xiāng cūn] aldeia
公园 [gōng yuán] parque
公寓 [gōng yù] apartamento
剧场 [jù chǎng] teatro
医院 [yī yuàn] hospital
图书馆 [tú shū guǎn] biblioteca
地铁 [dì tiě] metropolitano
城堡 [chéng bǎo] castelo
城市 [chéng shì] cidade
城镇 [chéng zhèn] vila
大学 [dà xué] universidade
学校 [xué xiào] escola
工厂 [gōng chǎng] fábrica
建筑物 [jiàn zhù wù] edifício
教堂 [jiào táng] igreja
旅馆 [lǚ guǎn] hotel
桥 [qiáo] ponte
火车站 estação
电影院 [diàn yǐng yuàn] cinema
监狱 [jiān yù] prisão
结构 [jié gòu] construção
街道 [jiē dào] rua
超级市场 [chāo jí shì chǎng] supermercado
道路 [dào lù] estrada
银行 [yín háng] banco
飞机场 [fēi jī chǎng] aeródromo
餐厅 [cān tīng] restaurante
首都 [shǒu dū] capital

Color

橙色 [chéng sè] cor de laranja
灰色 [huī sè] cinzento
白色 [bái sè] branco
粉红色 [fěn hóng sè] rosado
紫色 [zǐ sè] violeta
红色 [hóng sè] vermelho
绿色 [lǜ sè] verde
蓝色 [lán sè] azul
褐色 [hè sè] marron
黄色 [huáng sè] amarelo
黑色 [hēi sè] preto

Drink

咖啡 [kā fēi] café
啤酒 [pí jiǔ] cerveja
奶昔 [nǎi xī] batido
水 [shuǐ] água
牛奶 [niú nǎi] leite
茶 [chá] chá
葡萄酒 [pú tao jiǔ] vinho
饮料 [yǐn liào] bebida

Food

一餐一顿饭 comida
三明治 [sān míng zhì] sanduíche
午饭 [wǔ fàn] almoço
奶酪 [nǎi lào] queijo
巧克力 [qiǎo kè lì] chocolate
早餐 [zǎo cān] pequeno-almoço
水果 [shuǐ guǒ] fruta
汤 [tāng] sopa
沙拉 [shā lā] salada
油 [yóu] óleo
甜 [tián] doçura
盐 [yán] sal
稻 [dào] arroz
糖 [táng] açúcar
肉 [ròu] carne
蛋 [dàn] ovo
蛋糕 [dàn gāo] bolo
酱 [jiàng] molho
面包 [miàn bāo] pão
食物 [shí wù] comida
黄油 [huáng yóu] manteiga

Fruit

坚果 [jiān guǒ] noz
李子 [lǐ zi] ameixa
杏 [xìng] abricó
柠檬 [níng méng] limão
树莓 [shù méi] framboesa
桃子 [táo zi] pêssego
梨子 [lí zi] pera
樱桃 [yīng táo] cereja
橘子 [jú zi] laranja
苹果 [píng guǒ] maçã
草莓 [cǎo méi] morango
菠萝 [bō luó] ananás
香蕉 [xiāng jiāo] banana
黑莓 [hēi méi] amora

House

井 [jǐng] poço
休息室 [xiū xī shì] átrio
卧室 [wò shì] quarto
厕所 [cè suǒ] sanitário
厨房 [chú fáng] cozinha
地址 [dì zhǐ] endereço
地板 [dì bǎn] soalho
墙壁 [qiáng bì] muro
家 [jiā] lar
层 [céng] andar
屋顶 [wū dǐng] telhado
房子 [fáng zi] casa
房间 [fáng jiān] compartimento
浴室 [yù shì] sala de banho
淋浴器 chuveiro
砖 [zhuān] tijolo
窗户 [chuāng hu] janela
花园 [huā yuán] jardim
车库 [chē kù] garagem
门 [mén] porta
门 [mén] portão
阶梯 [jiē tī] degrau

Tool

剪刀 [jiǎn dāo] tesoura
印章 [yìn zhāng] carimbo
弹簧 [tán huáng] mola
按钮 [àn niǔ] botão
泵 [bèng] bomba
火柴 [huǒ chái] fósforo
炮 [páo] arma
针 [zhēn] agulha
钉 [dīng] prego
钟 [zhōng] sino
钥匙 [yào shi] chave
钩 [gōu] gancho
锁 [suǒ] fechadura
锤子 [chuí zi] martelo
鞭子 [biān zi] chicote

Vegetable

卷心菜 [juǎn xīn cài] couve
土豆 [tǔ dòu] batata
大蒜 [dà suàn] alho
橄榄 [gǎn lǎn] azeitona
欧洲防风草 nabo
洋葱 [yáng cōng] cebola
胡萝卜 [hú luó bo] cenoura
萝卜 [luó bo] rabanete
西红柿 [xī hóng shì] tomate
豆 [dòu] feijão
黄瓜 [huáng guā] pepino

This page contains a list of basic Chinese to Portuguese translations. The translations are divided into topics. It is much easier to learn Chinese and Portuguese when the translations are organized in topics instead of alphabetic ordering. All translations and keywords in this short list are among the most frequently used words in Chinese and Portuguese.


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.