Dicts.info 

Chinese to Romanian translations

Find translations for:

Chinese vocabulary | Romanian vocabulary | Vocabulary trainer | Chinese to Romanian dictionary

Animal

山羊 [shān yáng] ţap
母牛 [mǔ niú] vacă
熊 [xióng] urs
狗 [gǒu] câine
狮子 [shī zi] leu
猪 [zhū] porc
猫 [māo] pisică
猴子 [hóu zi] maimuţă
羊 [yáng] oaie
苍蝇 [cāng ying] musca
虫 [chóng] insectă
蚂蚁 [mǎ yǐ] furnică
蛇 [shé] şarpe
蜜蜂 [mì fēng] albină
象 [xiàng] elefant
马 [mǎ] cal
鱼 [yú] peşte
鸟 [niǎo] pasăre

City

乡村 [xiāng cūn] sat
公园 [gōng yuán] parc
公寓 [gōng yù] apartament
剧场 [jù chǎng] teatru
医院 [yī yuàn] spital
图书馆 [tú shū guǎn] bibliotecă
地铁 [dì tiě] metrou
城堡 [chéng bǎo] castel
城市 [chéng shì] oraş
城镇 [chéng zhèn] oraş
大学 [dà xué] universitar
学校 [xué xiào] şcoală
工厂 [gōng chǎng] fabrică
建筑物 [jiàn zhù wù] clădire
教堂 [jiào táng] biserică
旅馆 [lǚ guǎn] hotel
桥 [qiáo] a construi un pod peste
火车站 post
电影院 [diàn yǐng yuàn] cinematograf
监狱 [jiān yù] închisoare
结构 [jié gòu] construcţie
街道 [jiē dào] stradă
道路 [dào lù] drum
银行 [yín háng] bancă
飞机场 [fēi jī chǎng] aeroport
餐厅 [cān tīng] restaurant
首都 [shǒu dū] capitală

Color

橙色 [chéng sè] portocaliu
灰色 [huī sè] gri
白色 [bái sè] alb
粉红色 [fěn hóng sè] roz
紫色 [zǐ sè] violet
红色 [hóng sè] roşu
绿色 [lǜ sè] verde
蓝色 [lán sè] albăstrui
褐色 [hè sè] maro
黄色 [huáng sè] galben
黑色 [hēi sè] negru

Drink

咖啡 [kā fēi] cafea
啤酒 [pí jiǔ] bere
水 [shuǐ] apă
牛奶 [niú nǎi] lapte
茶 [chá] ceai
葡萄酒 [pú tao jiǔ] vin
饮料 [yǐn liào] băutură

Food

一餐一顿饭 masă
三明治 [sān míng zhì] sandvis
午饭 [wǔ fàn] prânz
奶酪 [nǎi lào] brânză
巧克力 [qiǎo kè lì] ciocolată
早餐 [zǎo cān] mic dejun
水果 [shuǐ guǒ] fruct
汤 [tāng] ciorbă
沙拉 [shā lā] salată
油 [yóu] ulei
甜 [tián] farmec
盐 [yán] sare
稻 [dào] orez
糖 [táng] zahăr
肉 [ròu] carne
蛋 [dàn] ou
蛋糕 [dàn gāo] prăjitură
酱 [jiàng] sos
面包 [miàn bāo] pâine
食物 [shí wù] hrană
黄油 [huáng yóu] unt

Fruit

坚果 [jiān guǒ] nucă
李子 [lǐ zi] prună
杏 [xìng] caisă
柠檬 [níng méng] lămâie
树莓 [shù méi] zmeură
桃子 [táo zi] piersică
梨子 [lí zi] pară
樱桃 [yīng táo] vişină
橘子 [jú zi] portocală
苹果 [píng guǒ] măr
草莓 [cǎo méi] căpşună
菠萝 [bō luó] ananas
香蕉 [xiāng jiāo] banană
黑莓 [hēi méi] mură

House

井 [jǐng] fântână
休息室 [xiū xī shì] foaier
卧室 [wò shì] dormitor
厕所 [cè suǒ] toaletă
厨房 [chú fáng] bucătărie
地址 [dì zhǐ] adresă
地板 [dì bǎn] podea
墙壁 [qiáng bì] zid
家 [jiā] casă
层 [céng] etaj
屋顶 [wū dǐng] acoperiş
房子 [fáng zi] casă
房间 [fáng jiān] cameră
浴室 [yù shì] baie
淋浴器 duş,burlan,jgheab
砖 [zhuān] cărămidă
窗户 [chuāng hu] fereastră
花园 [huā yuán] grădină
车库 [chē kù] garaj
门 [mén] poartă
门 [mén] uşă
阶梯 [jiē tī] treaptă

Tool

剪刀 [jiǎn dāo] foarfece
印章 [yìn zhāng] ştampilă
弹簧 [tán huáng] resort
按钮 [àn niǔ] nasture
泵 [bèng] pompă
火柴 [huǒ chái] chibrit
炮 [páo] armă de foc
针 [zhēn] ac
钉 [dīng] cui
钟 [zhōng] clopot
钥匙 [yào shi] cheie
钩 [gōu] cârlig
锁 [suǒ] ială,închizătoare
锤子 [chuí zi] ciocan
鞭子 [biān zi] bici

Vegetable

卷心菜 [juǎn xīn cài] varză
土豆 [tǔ dòu] cartof
大蒜 [dà suàn] usturoi
橄榄 [gǎn lǎn] măslină
欧洲防风草 păstârnac
洋葱 [yáng cōng] ceapă
胡萝卜 [hú luó bo] morcov
萝卜 [luó bo] ridiche
西红柿 [xī hóng shì] roşie
豆 [dòu] fasole
黄瓜 [huáng guā] castravete

This page contains a list of basic Chinese to Romanian translations. The translations are divided into topics. It is much easier to learn Chinese and Romanian when the translations are organized in topics instead of alphabetic ordering. All translations and keywords in this short list are among the most frequently used words in Chinese and Romanian.


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.