Dicts.info 

Chinese to Slovak translationsFind translations for:

Chinese vocabulary | Slovak vocabulary | Vocabulary trainer | Chinese to Slovak dictionary

Animal

山羊 [shān yáng] koza
母牛 [mǔ niú] krava
熊 [xióng] medveď
狗 [gǒu] pes
狮子 [shī zi] lev
猪 [zhū] prasa
猫 [māo] mačka
猴子 [hóu zi] opica
羊 [yáng] ovca
苍蝇 [cāng ying] mucha
虫 [chóng] hmyz
蚂蚁 [mǎ yǐ] mravec
蛇 [shé] had
蜜蜂 [mì fēng] včela
象 [xiàng] slon
马 [mǎ] kôň
鱼 [yú] ryba
鸟 [niǎo] vták

City

乡村 [xiāng cūn] obec
公园 [gōng yuán] park
公寓 [gōng yù] byt
剧场 [jù chǎng] divadlo
医院 [yī yuàn] nemocnica
图书馆 [tú shū guǎn] knižnica
地铁 [dì tiě] metro
城堡 [chéng bǎo] hrad
城市 [chéng shì] metropola
城镇 [chéng zhèn] mesto
大学 [dà xué] univerzita
学校 [xué xiào] škola
工厂 [gōng chǎng] továreň
建筑物 [jiàn zhù wù] budova
教堂 [jiào táng] kostol
旅馆 [lǚ guǎn] hotel
桥 [qiáo] most
火车站 stanica
电影院 [diàn yǐng yuàn] kino
监狱 [jiān yù] väzenie
结构 [jié gòu] stavba
街道 [jiē dào] ulica
超级市场 [chāo jí shì chǎng] supermarket
道路 [dào lù] cesta
银行 [yín háng] banka
飞机场 [fēi jī chǎng] letisko
餐厅 [cān tīng] reštaurácia
首都 [shǒu dū] hlavné mesto

Color

橙色 [chéng sè] oranžový
灰色 [huī sè] sivý
白色 [bái sè] biely
粉红色 [fěn hóng sè] ružový
紫色 [zǐ sè] fialový
红色 [hóng sè] červený
绿色 [lǜ sè] zelený
蓝色 [lán sè] modrý
褐色 [hè sè] hnedý
黄色 [huáng sè] žltý
黑色 [hēi sè] čierny

Drink

咖啡 [kā fēi] káva
啤酒 [pí jiǔ] pivo
奶昔 [nǎi xī] mliečny koktail
水 [shuǐ] voda
牛奶 [niú nǎi] mliečny
茶 [chá] čaj
葡萄酒 [pú tao jiǔ] víno
饮料 [yǐn liào] nápoj

Food

一餐一顿饭 jedlo
三明治 [sān míng zhì] sendvič
午饭 [wǔ fàn] obed
奶酪 [nǎi lào] syr
巧克力 [qiǎo kè lì] čokoláda
早餐 [zǎo cān] raňajky
水果 [shuǐ guǒ] plod
汤 [tāng] polievka
沙拉 [shā lā] šalát
油 [yóu] olej
甜 [tián] sladkosť
盐 [yán] soľ
稻 [dào] ryža
糖 [táng] cukor
肉 [ròu] mäso
蛋 [dàn] vajce
蛋糕 [dàn gāo] koláč
酱 [jiàng] omáčka
面包 [miàn bāo] chlieb
食物 [shí wù] potrava
黄油 [huáng yóu] maslo

Fruit

坚果 [jiān guǒ] orech
李子 [lǐ zi] slivka
杏 [xìng] marhuľa
柠檬 [níng méng] citrón
树莓 [shù méi] malina
桃子 [táo zi] broskyňa
梨子 [lí zi] hruška
樱桃 [yīng táo] čerešňa
橘子 [jú zi] pomaranč
苹果 [píng guǒ] jablko
草莓 [cǎo méi] jahoda
菠萝 [bō luó] ananás
香蕉 [xiāng jiāo] banán
黑莓 [hēi méi] cernica

House

井 [jǐng] studňa
休息室 [xiū xī shì] hala
卧室 [wò shì] spálna
厕所 [cè suǒ] záchod
厨房 [chú fáng] kuchyňa
地址 [dì zhǐ] adresa
地板 [dì bǎn] dlážka
墙壁 [qiáng bì] múr
家 [jiā] domov
层 [céng] poschodie
屋顶 [wū dǐng] strecha
房子 [fáng zi] dom
房间 [fáng jiān] izba
浴室 [yù shì] kúpel
淋浴器 sprcha
砖 [zhuān] tehla
窗户 [chuāng hu] okno
花园 [huā yuán] záhrada
车库 [chē kù] garáž
门 [mén] brána
门 [mén] dvere
阶梯 [jiē tī] schod

Tool

剪刀 [jiǎn dāo] nožnice
印章 [yìn zhāng] pečiatka
弹簧 [tán huáng] pero
按钮 [àn niǔ] gombík
泵 [bèng] pumpa
火柴 [huǒ chái] zápalka
炮 [páo] zbraň
针 [zhēn] ihla
钉 [dīng] klinec
钟 [zhōng] zvon
钥匙 [yào shi] kľúč
钩 [gōu] háčik
锁 [suǒ] zámok
锤子 [chuí zi] kladivko
鞭子 [biān zi] bič

Vegetable

卷心菜 [juǎn xīn cài] kapusta
土豆 [tǔ dòu] zemiak
大蒜 [dà suàn] cesnak
橄榄 [gǎn lǎn] oliva
洋葱 [yáng cōng] cibuľa
胡萝卜 [hú luó bo] mrkva
萝卜 [luó bo] reďkovka
西红柿 [xī hóng shì] paradajka
豆 [dòu] fazuľa
黄瓜 [huáng guā] uhorka

This page contains a list of basic Chinese to Slovak translations. The translations are divided into topics. It is much easier to learn Chinese and Slovak when the translations are organized in topics instead of alphabetic ordering. All translations and keywords in this short list are among the most frequently used words in Chinese and Slovak.


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.