Dicts.info 

Czech to Chinese translations

Find translations for:

Czech vocabulary | Chinese vocabulary | Vocabulary trainer | Czech to Chinese dictionary

Animal

had 蛇 [shé]
hmyz 虫 [chóng]; 虫子 [chóng zi]; 昆虫 [kūn chóng]
kočka 猫 [māo]
koza 山羊 [shān yáng]
kráva 母牛 [mǔ niú]
kůň 马 [mǎ]
lev 狮子 [shī zi]
medvěd 熊 [xióng]
moucha 苍蝇 [cāng ying]
mravenec 蚂蚁 [mǎ yǐ]
opice 猴子 [hóu zi]
ovce 羊 [yáng]; 绵羊 [mián yáng]
pes 狗 [gǒu]; 犬 [quǎn]
pták 鸟 [niǎo]
ryba 鱼 [yú]
slon 象 [xiàng]; 大象 [dà xiàng]
svině 猪 [zhū]
včela 蜜蜂 [mì fēng]

City

banka 银行 [yín háng]
byt 公寓 [gōng yù]
divadlo 剧场 [jù chǎng]; 剧院 [jù yuàn]
hlavní město 首都 [shǒu dū]
hotel 旅馆 [lǚ guǎn]
hrad 城堡 [chéng bǎo]
kino 电影院 [diàn yǐng yuàn]
knihovna 图书馆 [tú shū guǎn]; 仓库 [cāng kù]
konstrukce 结构 [jié gòu]
kostel 教堂 [jiào táng]
letiště 飞机场 [fēi jī chǎng]
město 城镇 [chéng zhèn]
most 桥 [qiáo]
nemocnice 医院 [yī yuàn]
park 公园 [gōng yuán]
podzemní dráha 地铁 [dì tiě]
restaurace 餐厅 [cān tīng]; 饭店 [fàn diàn]
silnice 道路 [dào lù]
škola 学校 [xué xiào]
stanice 火车站
stavba 建筑物 [jiàn zhù wù]
supermarket 超级市场 [chāo jí shì chǎng]; 超市 [chāo shì]
továrna 工厂 [gōng chǎng]
ulice 街道 [jiē dào]
univerzita 大学 [dà xué]
velkoměsto 城市 [chéng shì]
vesnice 乡村 [xiāng cūn]; 村庄 [cūn zhuāng]
vězení 监狱 [jiān yù]

Color

bílý 白色 [bái sè]
černý 黑色 [hēi sè]
červený 红色 [hóng sè]
fialový 紫色 [zǐ sè]
hnědý 褐色 [hè sè]; 棕色 [zōng sè]
modrý 蓝色 [lán sè]
oranžový 橙色 [chéng sè]
růžový 粉红色 [fěn hóng sè]
šedý 灰色 [huī sè]
zelený 绿色 [lǜ sè]
žlutý 黄色 [huáng sè]

Drink

čaj 茶 [chá]
káva 咖啡 [kā fēi]
mléčný koktejl 奶昔 [nǎi xī]
mléko 牛奶 [niú nǎi]
nápoj 饮料 [yǐn liào]
pivo 啤酒 [pí jiǔ]
víno 葡萄酒 [pú tao jiǔ]
voda 水 [shuǐ]

Food

chléb 面包 [miàn bāo]
čokoláda 巧克力 [qiǎo kè lì]
cukr 糖 [táng]
jídlo 一餐一顿饭
máslo 黄油 [huáng yóu]
maso 肉 [ròu]
oběd 午饭 [wǔ fàn]
olej 油 [yóu]
omáčka 酱 [jiàng]
ovoce 水果 [shuǐ guǒ]
polévka 汤 [tāng]
potravina 食物 [shí wù]
rýže 稻 [dào]; 米 [mǐ]
salát 沙拉 [shā lā]
sendvič 三明治 [sān míng zhì]
sladkost 甜 [tián]
snídaně 早餐 [zǎo cān]
sůl 盐 [yán]
sýr 奶酪 [nǎi lào]
vejce 蛋 [dàn]
zákusek 蛋糕 [dàn gāo]

Fruit

ananas 菠萝 [bō luó]
banán 香蕉 [xiāng jiāo]
bluma 李子 [lǐ zi]
broskev 桃子 [táo zi]
citrón 柠檬 [níng méng]
hruška 梨子 [lí zi]
jablko 苹果 [píng guǒ]
jahoda 草莓 [cǎo méi]
malina 树莓 [shù méi]
meruňka 杏 [xìng]
ořech 坚果 [jiān guǒ]
ostružina 黑莓 [hēi méi]
pomeranč 橘子 [jú zi]; 橙子 [chéng zi]
třešeň 樱桃 [yīng táo]

House

adresa 地址 [dì zhǐ]
brána 门 [mén]
cihla 砖 [zhuān]
domov 家 [jiā]
dům 房子 [fáng zi]
dveře 门 [mén]
garáž 车库 [chē kù]
hala 休息室 [xiū xī shì]
koupelna 浴室 [yù shì]
kuchyně 厨房 [chú fáng]
ložnice 卧室 [wò shì]
místnost 房间 [fáng jiān]
okno 窗户 [chuāng hu]
patro 层 [céng]
podlaha 地板 [dì bǎn]
schod 阶梯 [jiē tī]; 台阶 [tái jiē]
sprcha 淋浴器
stěna 墙壁 [qiáng bì]
střecha 屋顶 [wū dǐng]
studna 井 [jǐng]
záchod 厕所 [cè suǒ]
zahrada 花园 [huā yuán]

Tool

bič 鞭子 [biān zi]
čerpadlo 泵 [bèng]
háček 钩 [gōu]
hřeb 钉 [dīng]; 钉子 [dīng zi]
jehlice 针 [zhēn]
kladívko 锤子 [chuí zi]
klíč 钥匙 [yào shi]
nůžky 剪刀 [jiǎn dāo]
pružina 弹簧 [tán huáng]
razítko 印章 [yìn zhāng]
tlačítko 按钮 [àn niǔ]
zámek 锁 [suǒ]
zápalka 火柴 [huǒ chái]
zbraň 炮 [páo]; 枪 [qiāng]
zvon 钟 [zhōng]

Vegetable

brambor 土豆 [tǔ dòu]; 马铃薯 [mǎ líng shǔ]
česnek 大蒜 [dà suàn]
cibule 洋葱 [yáng cōng]
fazole 豆 [dòu]
hrách 豌豆 [wān dòu]
kapusta 卷心菜 [juǎn xīn cài]
mrkev 胡萝卜 [hú luó bo]
okurka 黄瓜 [huáng guā]
oliva 橄榄 [gǎn lǎn]
pastiňák 欧洲防风草
rajské jablíčko 西红柿 [xī hóng shì]
ředkvička 萝卜 [luó bo]

This page contains a list of basic Czech to Chinese translations. The translations are divided into topics. It is much easier to learn Czech and Chinese when the translations are organized in topics instead of alphabetic ordering. All translations and keywords in this short list are among the most frequently used words in Czech and Chinese.


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.