Chinese to Czech<br/> Dictionary of Management

Chinese to Czech
Dictionary of Management

 Chinese to Czech<br/> Dictionary of Management

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

代理   agentura
代表团   delegace
价值 [jià zhí]   hodnota ; cena
价值 [jià zhí]   cena ; hodnota
供应商 [gōng yìng shāng]   dodavatel
信息 [xìn xī]   informace
公司 [gōng sī]   podnik ; firma
公司 [gōng sī]   firma
典型   paradigma ; prototyp ; vzor
典范   ideál ; vzor
分类   kategorizace ; klasifikace ; třídění
列表   seznam
创新 [chuàng xīn]   inovace ; novinka ; vynález
利润 [lì rùn]   výtěžek ; profit ; zisk
功能 [gōng néng]   funkce
功能 [gōng néng]   funkce ; účel
动机   motivace
动机 [dòng jī]   motivace ; pohnutka
势力   moc ; síla
勇气 [yǒng qì]   statečnost ; udatnost ; odvaha
化学元素 [huà xué yuán sù]   prvek
协议 [xié yì]   kontrakt ; smlouva ; úmluva ; dohoda
可用性   použitelnost ; přístupnost ; dostupnost ; obratnost
可靠性   spolehlivost ; bezporuchovost
合同 [hé tong]   smlouva ; kontrakt
名誉   reputace
品牌 [pǐn pái]   druh ; značka ; model ; typ
品质   kvalita
商店 [shāng diàn]   obchod ; krám
图案   vzor
地位   pozice
大自然   povaha
天才 [tiān cái]   nadání ; talent
头脑风暴法   brainstorming
完整性 [wán zhěng xìng]   neporušenost ; integrita ; celistvost ; jednota
容量 [róng liàng]   kapacita ; objem ; obsah
对话 [duì huà]   konverzace
尊敬 [zūn jìng]   vážnost ; respekt ; úcta
  úřad
工资 [gōng zī]   odměna ; plat ; mzda
市场营销 [shì chǎng yíng xiāo]   marketing
循环 [xún huán]   cyklus
忠诚   loajalita ; věrnost
性格 [xìng gé]   temperament ; charakter ; povaha
性格 [xìng gé]   charakter
想象   vize
成份 [chéng fèn]   prvek ; element
所有者 [suǒ yǒu zhě]   majitel ; vlastník
所有者 [suǒ yǒu zhě]   vlastník ; držitel ; majitel
批评 [pī píng]   kritika
投资 [tóu zī]   investice ; investování
折旧   odpis
持有人 [chí yǒu rén]   držitel ; majitel ; vlastník
授权 [shòu quán]   zmocnit ; autorizovat ; oprávnit
描述   popis
数据 [shù jù]   informace ; data
文明 [wén míng]   kultura
方向   orientace
方法 [fāng fǎ]   metoda
方法学 [fāng fǎ xué]   metodologie
日期 [rì qī]   datum
服务案例   případ
权力 [quán lì]   autorizace ; oprávnění ; pravomoc ; autorita ; zmocnění
条件   situace ; stav
条约 [tiáo yuē]   smlouva ; pakt
构造 [gòu zào]   struktura
标准 [biāo zhǔn]   kritérium ; standard ; měřítko ; norma ; míra
样本 [yàng běn]   ukázka ; vzor
样本 [yàng běn]   ukázka ; vzorek
模型 [mó xíng]   model
模板   vzor ; šablona ; předloha
次序 [cì xù]   organizace ; uspořádání
正式会议 [zhèng shì huì yì]   konference
母体   matice ; matrice
气候   podnebí ; klima
版本   varianta
状态   stav
猜测 [cāi cè]   dohad ; odhad
理论 [lǐ lùn]   teorie
生产力 [shēng chǎn lì]   produktivita
生意 [shēng yi]   obchod
百貨公司   obchod
盈利 [yíng lì]   výtěžek ; zisk
监督 [jiān dū]   kontrola ; dohled ; dozor
直方图   histogram
种类   druh ; typ
种类   druh ; typ
竞争 [jìng zhēng]   konkurence
竞争对手   rival ; soupeř ; protivník ; konkurent ; sok
管理 [guǎn lǐ]   management ; řízení ; vedení
约定 [yuē dìng]   dohoda
组织   uspořádání ; organizace
组织 [zǔ zhī]   organizace
结构 [jié gòu]   struktura
缺点 [quē diǎn]   nedostatek ; vada
考试 [kǎo shì]   zkouška
股份 [gǔ fèn]   akcie
能力   kompetence
腐败 [fǔ bài]   korupce ; podplácení
规则 [guī zé]   pravidlo
规章   regulující ; regulace
诉讼 [sù sòng]   kauza ; proces
试验   test
试验 [shì yàn]   experiment ; pokus
调查   studie
贸易 [mào yì]   obchod
贸易 [mào yì]   obchod
贿赂   podplácení ; uplácení ; korupce
赔偿 [péi cháng]   kompenzace
赤字 [chì zì]   nedostatek ; deficit ; manko
过程   procedura ; pochod ; postup ; proces
过程 [guò chéng]   proces
连接 [lián jiē]   spojení ; vazba
采访 [cǎi fǎng]   rozhovor ; interview
问题 [wèn tí]   otázka ; dotaz
阶层 [jiē céng]   hierarchie
限度 [xiàn dù]   limit ; hranice ; mez


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.