Czech to French<br/> Dictionary of Marketing

Czech to French
Dictionary of Marketing

 Czech to French<br/> Dictionary of Marketing

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
adresa   adresse
alokace   allocation
analýza   analyse
autor   auteur
autorské právo   auteur

B
bezpečí   sécurité
bohatství   richesse
budoucnost   futur
burza   bourse

C
cena   prix
cena   prix
cena   prix
cena   valeur
četnost   fréquence
cíl   destination
cyklus   cycle

D
databáze   base de données
demografie   démographie
deprese   dépression
diferenciace   différenciation
diferenciace   différenciation
distribuce   distribution
distribuce   distribution
distributor   distributeur
dobro   bien
domov   maison
doprava   transport
doprava   transport
dosah   portée
dosahovat   arriver
dosahovat   réaliser
dotazník   questionnaire
druh   marque
dumping   dumping

E
evoluce   évolution
experiment   expérience

F
funkce   but

G
globalizace   globalisation
grant   allocation

H
hodnocení   classement
hodnocení   évaluation
hodnota   valeur
hodnota   valeur
hodnotit   apprécier
hospodářský cyklus   cycle économique

I
identifikace   identification
identifikovat   identifier
implementace   activation
informace   information
informace   renseignement
informace   données
informátor   indicateur
integrace   intégration
Internet   internet
internetová stránka   site
intranet   intranet
investovat   investir

K
kategorizace   classification
kauza   procès
klient   client
kmitočet   fréquence
kombinace   combinaison
kombinování   combinaison
komplexnost   complexité
komunikace   communication
konkurence   concurrence
kontrola   contrôle
kontrola   supervision
kopie   copie
kopírovat   copier
kormidlování   direction
korporace   corporation
krize   crise
kultura   culture
kvalita   qualité

L
loajalita   loyauté
logistika   logistique

M
maloobchodník   détaillant
management   gestion
management   direction
marketing   marketing
mecenášství   appui
měření   mesurage
mise   mission
místo   endroit
místo   endroit
množství   masse
množství   quantité
monopol   monopole
motivace   motif
myšlenka   pensée

N
nabídka   offre
nabídka   offre
nahrazení   échange
náklady obětované příležitosti   coût d'opportunité
napodobit   copier
nařízení   décret
návrh   proposition

O
obal   enveloppe
obraz   image
obraz   image
obsluha   service
obyvatelstvo   population
odezva   réaction
odhadnutí   estimation
odvod   levée
ohebnost   souplesse
ohebnost   souplesse
ohodnotit   évaluer
okolí   environs
oligopol   oligopole
opis   copie
organizace   organisation
organizace   ordre
orientace   orientation
osobnost   caractère
ovlivňovat   influer sur

P
plánování   planification
plánování   planification
platnost   validité
poctivý   probe
podílení se   participation
podnik   société
podpora   subvention
podpora   soutien
pokládat   poser
pomoc   aide
poplatek   prix
poplatek   honoraires
poptávka   demande
pořízení   achat
pořizování   achat
postihnout   affecter
potvrzení   confirmation
použitelnost   disponibilité
povaha   nature
povýšení   promotion
pozice   place
pozice   emplacement
pramen   source
předat   rendre
předpoklad   hypothèse
předpověď   prédiction
předpověď   prévision
předpověď   prévision
představit si   imaginer
příjemce   récipiendaire
příležitost   occasion
případ   affaire
procedura   procédure
proces   procès
proces   processus
produkt   produit
produktivita   productivité
prohlášení   déclaration
proměnlivost   variabilité
proměnná   variable
propagace   réclame
prospěchářství   utilitarisme
prosperita   prospérité
prospěšný   salutaire
prostředí   environnement
prostředí   milieu
pružnost   élasticité
pružnost   élasticité
pružnost   souplesse
psychologie   psychologie

R
recese   récession
reklama   promotion
relace   relation
rival   concurrent
rozhodnutí   adjudication
rozpočet   budget
rozsudek   décision
různorodost   hétérogénéité

S
sbírka   collection
segmentace   partage
sloužit   servir
směna   échange
smíšenina   mélange
smysl   sens
sociální třída   classe sociale
sortiment   assortiment
soupeření   rivalité
soutěž   concours
spokojenost   contentement
společnost   société
společnost   compagnie
společnost   club
spolehlivost   sérieux
sponzorství   mécénat
spor   litige
spotřeba   consommation
spotřeba   consommation
spotřebitel   consommateur
stanovisko   opinion
strategie   stratégie
styk s veřejností   relations publiques
systém   système

T
technologie   technologie
technologie   technologie
telemarketing   télémarketing
temperament   tempérament
tendence   tendance
termín   terme
trh   marché
tržiště   marché

U
učení   apprentissage
ukázka   échantillon
umístění   situation
uspořádání   organisation
uspořádání   disposition
užitek   profit

V
vědomosti   connaissance
velkoobchod   gros
velkoobchodník   intermédiaire
věrnost   fidélité
vnímání   perception
vnímavost   perspicacité
výdělek   revenu
vyjednávání   négociation
vývoj   essor
vývoz   exportation
vyzkoušet   tester un échantillon
výzkum   recherche
význam   sens
význam   importance
význam   importance

Z
zabezpečit   assurer
zájem   intérêt
zákazník   commettant
zákazník   acheteur
záměr   but
záruka   garantie
záruka   garantie
závazek   fidélité
závěr   décision
zboží   marchandises
zboží   marchandise
zkušený   expert
značka   marque
zvyk   habitude
zvyk   habitude
zvyklost   habitude


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.