French to Czech<br/> Dictionary of Mechanical Engineering

French to Czech
Dictionary of Mechanical Engineering

 French to Czech<br/> Dictionary of Mechanical Engineering

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
abrasif   brusivo
accumulateur   akumulátor
acétate   acetát
acétylène   acetylen ; acetylén
acide   kyselina
acier   ocel
adhérence   přilnavost ; lepkavost ; adheze
adhésif   lepidlo
aire   plocha ; územní ; oblast ; pásmo ; území ; zóna
alcali   alkálie ; zásada
alcool   alkohol
alésoir   výstružník
alliage   slitina
altitude   výška
aluminium   hliník
amas   hmota ; masa
ampère   ampér
amplitude   amplituda ; rozkmit
angle   úhel
anse   topůrko ; držadlo
appareil   zařízení ; přístroj
arbre   hřídel
arc   oblouk
arc   oblouk
argon   argon
articulation   kloub
atelier   dílna
atelier   dílna
attache   svorka
attache   spona
axe   osa

B
bande   proužek ; pruh ; pás
bande   pruh ; pás ; páska ; stuha
batterie   akumulátor ; baterie
béton   beton
bloc   deska
bois   dřevo ; řezivo ; dříví
bois   dřevo
boîte à outils   bedna na nářadí
bord   hrana
bouchon   ucpávka ; špunt ; zátka
boule   koule ; kulička
boulon   šroub
brique   cihla
bronze   bronz
bronze   bronz
brosse   štětec
brouette   kolečko ; trakař
burette   olejnička
butane   butan

C
câble   lano
cage   klec
calibre   kalibr ; ráže
caoutchouc   kaučuk ; guma ; pryž
carré   čtverec
cartouche   patrona ; náboj
cercle   kruh
chaîne   řetěz
chrome   chrom ; chróm
chrome   chrom ; chróm
ciment   cement
cire   leštidlo
cirer   leštit ; nablýskat ; naleštit ; vyleštit
ciseau   dláto
ciseaux   nůžky
clef   klíč
clou   hřeb ; hřebík
coke   koks
colle   lepidlo
colle   klíh ; lep ; lepidlo
compresseur   kompresor
conductance   vodivost
conduction   vodivost
conduite   potrubí
constante   konstanta
contact   dotyk ; kontakt ; spojení
conteneur   kontejner ; přepravka
contre-plaqué   překližka
contrôle   kontrola
corde   lano ; provaz
corindon   korund
corrosion   koroze
couche   nátěr
couleur   barva
coulomb   coulomb
coup   rána ; úder
couper   řezat ; uříznout ; říznout
courbure   zakřivení ; ohyb
courroie   řemen
couteau   nůž
crisper   deformovat
crochet   háček ; hák
crochu   ohnutý ; křivý
croquis   náčrtek ; nákres ; skica
cuivre   měď
cuve   káď ; nádrž
cylindre   váleček ; válec

D
défaut   defekt ; chyba ; nedostatek ; závada ; kaz
degré   stupeň
détecteur   detektor ; čidlo ; senzor ; snímač
développer   zpracovat ; zpracovávat
diagramme   diagram
diamant   diamant
diamètre   průměr
différence   rozdíl
durée   trvání ; délka
dureté   tvrdost
dynamique   dynamika ; kinetika

E
eau   vodní pára
écart   odchylka
écharde   tříska ; střepina ; úlomek
échelle   žebřík ; štafle
échelle   měřítko
écran   obrazovka
écrou   matice ; matka
efficacité   efektivnost ; účinnost ; výkonnost
électricité   elektřina
électrode   elektroda
embrayage   spojka
émulsion   emulze
enclume   kovadlina
énergie   energie
engrenage   ozubené kolo
enthalpie   entalpie
équation   rovnice
équipement   zařízení ; vybavení ; výstroj ; výbava
essai   zkouška
essai   zkoušení ; zkouška
essence   benzín
essieu   náprava
établi   ponk
étain   cín
étain   cín
étau   svěrák
exact   přesný

F
faire un trou dans   vrtat ; vyvrtat
farad   farad
fardeau   břemeno ; zatížení ; náklad ; zátěž
fer   železo
ferrite   ferit
feuille   fólie
fibre   vlákno
fil   vlákno ; příze ; nit
filament   vlákno
filetage   závit
filtre   filtr
fluide   tekutina ; kapalina
fonte   litina
force   síla
force électromotrice   napětí
foret   vrták
fraction   úlomek ; zlomek
frein   brzda
fréquence   kmitočet ; frekvence
frottement   tření
fusible   pojistka
futaille   sud

G
gadget   přístroj ; zařízení ; aparát
gaine   pouzdro ; pochva
gallon   galon
gant   rukavice
gaz   plyn
gaz   plyn
gradin   stupeň
graisse   kolomaz ; mazací tuk ; vazelína ; mazadlo ; mazivo
gramme   gram
grattoir   škrabka ; škrabák
grillage   drát
grue   jeřáb
gyroscope   setrvačník

H
hache   sekera ; sekyra
hauteur   výška
houe   motyčka ; motyka
huile   olej
hydraulique   hydraulika
hydrocarbure   uhlovodík

I
impédance   impedance ; odpor
inoxydable   rezuvzdorný ; nerezový
instrument   nástroj ; instrument ; přístroj
interrupteur   vypínač ; přepínač

J
jet   odlitek
joint   spára ; spoj
jonction   spojení
joule   joule

K
kilo   kilo ; kilogram

L
laiton   mosaz
largeur   šíře ; šířka
léger   lehký
ligne   linie ; čára
lime   pilník
limite   limit ; hranice ; mez
lingot   ingot
liquide   tekutina ; kapalina
longueur   délka
lourd   těžký
lubrifiant   lubrikant ; mazivo ; mazadlo

M
machine   stroj
magnésium   hořčík
maillet   palička
manometre   manometr
marteau   kladívko ; kladivo
matériau   materiál ; hmota
mesurer   měřit ; změřit
métal   kov
mètre   metr
milieu   střední hodnota ; průměr
morceau   fragment ; zlomek ; úlomek ; střep
moteur   motor
moteur   motor
moule   forma
moyenne   průměr

N
nickel   nikl
niveau   úroveň ; stupeň ; hladina
niveau   vodováha
norme   norma

O
oléoduc   potrubí
outil   nástroj
outil   nástroj ; náčiní ; nářadí
oxydation   oxidace
oxygène   kyslík

P
palier   ložisko
panneau   deska
papier de verre   brusný papír
paquet   balení ; svazek ; balík
paquet   svazek ; shluk
partie   kus ; díl ; podíl ; část
pâte   pasta
peinture   barva
pelle   lopatka ; lopata
pelle   rýč
perceuse   vrtačka
pic   krumpáč
pignon   pastorek
pince   kleště
piquet   kolík
piston   píst
pivot   čep
planche   prkno ; deska
plier   ohnout ; ohýbat
plomb   olovo
poids   váha
point   bod
polir   naleštit ; leštit
polyéthylène   polyetylén ; polyetylen ; igelit
polygone   mnohoúhelník ; polygon
pompe   čerpadlo ; pumpa
pouce   coul ; palec
poulie   kladka
précision   preciznost ; přesnost
presse   lis
pression   tlak
prise   zástrčka
privation   nedostatek ; vada
production   výroba
produit   produkt
profondeur   hloubka
propane   propan
proportion   poměr
proportion   proporce
propulsion   pohon
pyromètre   pyrometr

R
radian   radián
rainure   drážka ; žlábek ; rýha
rapporteur   úhloměr
râteau   hrábě
rayon   poloměr ; rádius
rebord   příruba
récipient   nádoba
rectangle   pravoúhelník ; obdélník
règle   pravítko
réparer   opravit ; opravovat ; spravit ; spravovat
réservoir   cisterna ; nádrž
ressort   pružina ; péro
rivet   nýt
robinet   uzavírací kohout ; ventil
roue   kolo
rouille   rez
rouleau   váleček ; válec

S
scie   pila
scie circulaire   kotoučová pila
seau   kbelík
sécurité   bezpečí ; bezpečnost
silicone   silikon
souder   svářet ; svařit ; svařovat
soudeur   svářeč
sphère   koule
statique   statika
surface   povrch
système   systém ; soustava

T
table   stůl ; stolek
taille   rozměr ; velikost
teinture   barva ; barvivo
température   teplota
tenaille   kleště
tension   napětí ; pnutí ; tenze
thermomètre   teploměr
tige   dřík
tige   prut ; hůl ; tyč
tirage   tažení ; tah
tirer   tahat ; táhnout ; vytahovat
tissu   látka ; tkanina ; textil
tonneau   barel ; sud
tour   soustruh
tournevis   šroubovák
transformer   konvertovat ; proměnit ; předělat
triangle   trojúhelník
tube   trubka ; roura ; potrubí ; hadice
turbine   turbína
tuyau   trubka ; roura ; potrubí

V
valve   záklopka ; klapka ; ventil
vapeur   pára
vecteur   vektor
vibration   chvění ; vibrace ; vibrování ; kmitání
virage   oblouk
vis   šroub
vitesse   rychlost
volant   setrvačník
volt   volt
voltage   napětí
volume   objem
vrille   vrták

W
watt   watt

Z
zinc   zinek


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.