German to Czech<br/> Dictionary of Economics

German to Czech
Dictionary of Economics

 German to Czech<br/> Dictionary of Economics

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
Abschnitt   segment ; část
Abstammung   původ ; rod
Abwandlung   modifikace ; úprava ; změna
Adam Smith   Adam Smith
Aktieninhaber   akcionář
Alternative   alternativa
Angaben   informace ; data
Anhäufung   sbírka ; kolekce
Annahme   předpoklad ; hypotéza
Anpassung   přizpůsobení ; seřízení ; úprava
Anreiz   pobídka ; stimul ; podnět ; popud
Anschlagbrett   bilboard
Arbeit   práce
Arbeit   zaměstnání ; práce
arbeitslos   nezaměstnaný
Arbeitslosigkeit   nezaměstnanost
Armut   chudoba ; nouze
Aufwand   vynaložení ; výdaje ; vydání
Aufwendung   náklady
Aufwertung   přehodnocení ; revalvace
Ausgabe   vydání ; výdaj
Austausch   směna ; výměna
ausweichen   vyhýbat se ; vyhnout se

B
Bank   banka
Banknote   bankovka
Bankrott   bankrot ; úpadek ; krach
Bankrotteur   bankrotář ; úpadce
Bankwesen   bankovnictví ; bankéřství
Bargeld   hotové peníze
Bargeld   hotové peníze
Bedarf   potřeba
Bedarf   poptávka
Bedeutung   smysl ; význam
Befriedigung   uspokojení
Beginn   počátek
belasten   zatížit ; zatěžovat
Belohnung   odměna ; plat ; mzda
benötigen   potřebovat ; vyžadovat ; požadovat ; žádat
Beschleuniger   katalyzátor
Besitztum   majetek ; statek
Bestätigung   potvrzení ; zdůvodnění ; ověření ; verifikace
besteuern   zdanit
Besteuerung   daň ; zdanění
bewerten   ohodnotit ; ocenit ; odhadnout
bezahlen   platit ; zaplatit
Bezahlung   platba
Bilanz   rozvaha
billig   laciný ; levný
Bruttoinlandsprodukt   hrubý domácí produkt
Buchhaltung   účetnictví
Budget   rozpočet

C
Cent   cent

D
Darlehen   půjčka ; úvěr
das Geschick   zručnost ; dovednost
das Stipendium   grant
das Wahrnehmungsvermögen   vnímavost
das Wohlergehen   blaho
Defizit   ztráta
Deflation   deflace
deponieren   vložit ; uložit
Depression   krize
der Anspruch   nárok
der Auftrag   objednávka
der Gewinnanteil   dividenda
der Grundbesitz   pozemky
die Ersparnis   spoření
die Hauptstadt   hlavní město
die Kreditkarte   kreditní karta
die Rückstände   nedoplatky
die Verwaltung   správa
Dollar   dolar
Dollar   dolar

E
echt   opravdový ; skutečný ; pravý
Ehe   manželství
Eigenkapital   jmění
Einfluss   vliv
Einfuhr   dovoz
Einkommen   výdělek ; příjem
einlösen   proplatit ; inkasovat
einschätzen   odhadnout
einseitig   jednostranný
Empfindung   vnímání ; vjem
Ersparnis   úspory
Ertrag   výtěžek ; výnos

F
Fabrik   továrna
Faktur   faktura ; účet
Federal Reserve System   Federální rezervní systém
Finanzmann   finančník
Fiskus   státní pokladna
Food and Drug Administration   Úřad pro kontrolu potravin a léků (FDA)
Führung   management ; řízení ; vedení
Fülle   zámožnost ; bohatství ; bohatost

G
GATT   Všeobecná dohoda o clech a obchodu
Gebühr   clo
Gehaltsliste   výplatní listina
Geld   peníze
Geldautomat   bankomat
geldlich   peněžní
Geldschuld   dluh
Gemeinschaftsunternehmen   konsorcium ; syndikát
Geschäft   podnikání ; obchod
Geschäft   obchod
Gesetz   zákon
Gewicht   váha
Gewinn   výnos ; výtěžek
Gewinn   výtěžek ; profit ; zisk
Gewinn- und Verlustrechnung   výkaz zisku a ztráty
Gipfel   vrchol ; vrcholek
Gipfel   vrcholek
Gleichgewicht   rovnováha
Globalisierung   globalizace
Güte   dobro ; dobrota

H
Handel   obchod
Handel   obchod
Handel   obchod
handeln   obchodovat
Hausmiete   nájemné ; činže
heterogen   heterogenní ; různorodý
Holding   holdingová společnost
homogen   stejnorodý ; homogenní
Hypothek   hypotéka

I
Immigration   imigrace
importieren   dovážet ; importovat ; dovézt
Inserat   propagace ; reklama ; inzerát
investieren   investovat
Investition   investice ; investování
Investor   investor
IWF   Mezinárodní měnový fond

J
John Maynard Keynes   John Maynard Keynes
Jura   jurisprudence ; právnictví ; právní věda

K
Kapital   kapitál
Kapitalismus   kapitalismus
Kartell   kartel ; trust
Kassierer   pokladník
kaufen   koupit ; nakoupit ; nakupovat ; zakoupit
Kaution   záruka ; záloha ; kauce
Kleingeld   drobné
Knappheit   nedostatek
Know-How   know-how
Konto   účet
Konzentration   koncentrace
Konzession   povolení ; koncese
Kredit   kredit ; úvěr
Kreditor   věřitel

L
Land   země
Land   pozemek
Leistungsfähigkeit   efektivnost ; účinnost ; výkonnost

M
Makroökonomie   makroekonomie
Management   management
Mangel   nedostatek
Markt   trh
Mehrbetrag   nadbytek ; přebytek ; nadmíra
Mikroekonomie   mikroekonomie
Motivation   motivace ; pohnutka
MwSt.   daň z přidané hodnoty ; DPH

N
Nachfragemonopol   nákupní monopol
namentlich   jmenovitý ; nominální
NASDAQ   NASDAQ
Nash-Gleichgewicht   Nashova rovnováha
Nation   národ
netto   čistý
Nordamerikanisches Freihandelsabkommen   NAFTA

O
OAS   Organizace amerických států
Oligopol   oligopol
OPEC   Organizace zemí vyvážejících ropu
Opportunitätskosten   náklady obětované příležitosti
Option   opce

P
Patent   patent
Plan   plán
Portfolio   portfolio ; portfólio
Prämie   prémie ; bonus
Problem   problém
profitieren   profitovat
Prognose   předpověď ; prognóza
Programm   program
Protektionismus   protekcionismus
Prozent   procento

Q
Quantität   množství ; kvantita
Quartier   čtvrt ; čtvrtina ; čtvrtka ; čtvrť
Quittung   potvrzení ; stvrzenka
Quote   kvóta

R
Rabatt   rabat ; sleva
Rabatt   sleva
Recycling   recyklace
Regel   pravidlo
Regel   vyhláška ; nařízení ; předpis
Regierung   vláda
Reichtum   bohatství
Rentabilität   rentabilita ; ziskovost
Reserve   rezerva
respektieren   ctít ; respektovat
Rezession   recese
Rohstoff   přírodní zdroj
Rückzahlung   splácení ; umořování
ruinieren   zruinovat

S
Satz   tarif ; sazba
Scheck   šek
segmentieren   rozdělit ; segmentovat
Segmentierung   segmentace ; rozdělení
sehr   moc ; velmi ; velice
sparen   uspořit ; šetřit
sparen   spořit ; šetřit ; uspořit
Sparsamkeit   šetrnost
Spende   dar
Spender   dárce
Spieltheorie   teorie her
Spitze   špička
Staatskasse   státní pokladna
Stagflation   stagflace
Sterblichkeit   mortalita ; úmrtnost
Steuerbeamte   berní úředník ; výběrčí daní
Steuerpflichtiger   daňový poplatník
Stillstand   stagnace

T
Tantieme   honorář ; licenční poplatek
Tausch   výměnný obchod ; výměna
Technologie   technologie
Theorie   teorie
Überproduktion   nadprodukce ; nadvýroba

U
Ungewissheit   pochybnost ; nejistota ; pochyba

V
variabel   proměnlivý ; variabilní ; proměnný ; nestálý
Variable   proměnná
Verallgemeinerung   generalizace
verdienen   vydělat ; vydělávat
Vereinheitlichung   sjednocení ; unifikace
Verkauf   prodej ; odbyt
verkaufen   prodávat ; prodat
Verleiher   věřitel ; půjčovatel
Verlust   ztráta
Verpackung   obal
Verstaatlichung   znárodnění
Versteigerung   dražba
Volkswirtschaftler   ekonom

W
Wahl   volba ; výběr
Währung   měna
Ware   zboží
Welthandelsorganisation   Světová obchodní organizace
Werbung   reklama
Wert   hodnota ; cena
Wirtschaft   hospodářství ; ekonomika
wirtschaftlich   ekonomický
Wirtschaftlichkeit   úspornost
Wirtschaftslehre   ekonomie
Wirtschaftswachstum   hospodářský růst
Wissenschaft   věda
Wunsch   přání

Z
Zahlung   úhrada
Zahlungsbilanz   platební bilance
Zentralbank   centrální banka
Zins   úrok
zurückbezahlen   vrátit peníze ; refundovat ; splatit


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.