Italian to Czech<br/> Dictionary of Business

Italian to Czech
Dictionary of Business

 Italian to Czech<br/> Dictionary of Business

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
abilità   dovednost
abilità   zručnost ; dovednost
abilitazione   kvalifikace
accesso   přístup
accettazione   akceptace ; přijetí
accomodamento   kontrakt ; smlouva ; úmluva ; dohoda
accordo   dohoda
accordo   obchod
accusa   stížnost ; obžaloba
acquisto   pořízení ; nákup ; koupě
affari   podnikání ; obchod
affiliato   dceřiná společnost ; pobočka
agenzia   filiálka ; pobočka
aggiunta   příloha ; dodatek
aiuto   pomoc ; asistence ; výpomoc ; podpora
allegato   příloha
ambiente   prostředí
ambizione   touha ; sen ; ambice
amministrazione   administrace
analisi   analýza ; rozbor
analista   analytik
apprendista   učeň
approvazione   souhlas
articolo   zboží
articolo   artikl
assegno   šek
assicurazione   pojištění
associato   společník
attenzione   pozornost
attesa   očekávání
attesa   očekávání
attività   obchod
autorità   autorizace ; oprávnění ; pravomoc ; autorita ; zmocnění
avviamento   dobrá pověst ; goodwill
avvocato   právník ; advokát ; zmocněnec
azionamento   operace
azione   akcie

B
bando   zákaz
biglietto   bankovka
bilancio   rozpočet
bracciante   pracovník ; dělník
burocrazia   byrokracie

C
calcolo   kalkulace ; propočet ; výpočet
camion   nákladní auto
campione   ukázka ; vzorek
capacità   kapacita ; objem ; obsah
capitale   kapitál
capo   vedoucí ; šéf
carico   břemeno ; zatížení ; náklad ; zátěž
carico   užitečné zatížení ; náklad
carriera   kariéra
carta   tabulka
catalogo   katalog
certificato   certifikát ; vysvědčení ; atest ; potvrzení ; osvědčení
certificazione   certifikace ; osvědčení ; potvrzení
chiosco   kabina ; stánek ; bouda ; budka
chiosco   stánek
cliente   klient
cliente   zákazník ; klient ; odběratel
cognome   příjmení
collaboratore   partner ; společník ; spolupracovník
collega   spolupracovník ; kolegyně ; kolega
collo   balení ; svazek ; balík
comitato   komise ; výbor
commercio   obchod
commercio   obchod
compagnia   podnik ; firma
compartimento   oddělení
compensazione   kompenzace
competizione   konkurence
comunicazione   komunikace
concessione   povolení ; koncese
concordanza   souhlas
conducente   řidič ; šofér
conferenza   konference
consegna   doručení ; dodání ; dodávka
consenso   svolení ; souhlas
consiglio   rada ; koncil
consiglio   rada
consulente   konzultant ; poradce ; rádce
consultazione   konzultace ; porada
consumatore   spotřebitel ; konzument
contabile   účetní
contabilità   účetnictví
contabilità generale   účetnictví
conto   účet
conto   faktura ; účet
contrattazione   vyjednávání ; smlouvání
contratto   smlouva ; kontrakt
cooperativa   družstvo
cooperazione   spolupráce ; součinnost ; kooperace
coordinazione   koordinace
copia   kopie ; opis
copia   opis
corporazione   korporace
costo   náklady ; výdaje
costo   cena
credito   kredit ; úvěr

D
datore di lavoro   zaměstnavatel
debito   dluh
debutto   zavedení ; uvedení ; debut
denaro   peníze
destinario   příjemce ; adresát
diagramma   diagram
diario   deník ; diář
difetto   defekt ; chyba ; nedostatek ; závada ; kaz
difficoltà   obtížnost
dipartimento   odbor ; oddělení ; sekce
direttiva   směrnice ; předpis ; pokyn
direttore   manažer ; řídící pracovník ; ředitel ; direktor ; správce
direzione   management ; řízení ; vedení
diritto   právo
disapprovazione   nesouhlas
discordia   nesouhlas ; neshoda
disegno   návrh
disponibile   disponibilní ; použitelný ; přístupný ; dostupný
distributore   dodavatel
distribuzione   distribuce
distribuzione   distribuce
ditta   firma
dividendo   dividenda
dovere   povinnost ; závazek
dumping   dumping

E
economia   ekonomie
economia   hospodářství ; ekonomika
economista   ekonom
entrata   příjem
esecuzione   provedení ; vykonání ; výkon
esigenza   předpoklad ; požadavek
esperienza   zkušenost
esportatore   exportér ; vývozce
esportazione   vývoz ; export
esportazione   vývoz ; export
etica   etika
etichetta   etiketa ; nálepka ; visačka ; značka

F
fatturato   obrat
fiera   veletrh
firma   podpis
fotocopiatrice   kopírovací stroj ; kopírka
frode   podvod
funzionario   úředník

G
garanzia   záruka
gestione   management
grafico   graf
gruppo   seskupení ; skupina
guadagno   výtěžek ; zisk

I
impiegato   zaměstnanec
impiegato   úředník
importatore   dovozce ; importér
importazione   dovoz
imposta   daň ; zdanění
imprenditore   podnikatel
incontro   setkání ; schůzka
incontro   setkání
industria   průmysl
inflazione   inflace
ingrosso   velkoobchod
insolvente   insolventní
insolvenza   nesolventnost ; insolvence ; platební neschopnost
interesse   úrok
intermediario   zprostředkovatel ; prostředník
invenzione   inovace ; novinka ; vynález
investimento   investice ; investování
investimento   investice
investire   investovat
ipoteca   hypotéka
ispettore   inspektor

L
lamentela   nářek
lavoro   úloha ; práce ; úkol
lavoro   práce
lavoro   práce
legale   právní zástupce ; obhájce ; advokát
legge   zákon
lezione   kurz ; školení
libretto   prospekt ; brožura
licenza   dovolená
licenza   povolení ; licence
licenza   licence
limitazione   restrikce ; omezení

M
maggiorazione   příplatek ; přirážka ; doplatek
manodopera   lidská síla ; pracovní síla
marcatore   značka ; znak
marchio   druh ; značka ; model ; typ
marketing   marketing
materiale   materiál ; hmota
media   průměr
memoria   upomínka ; památka
mercato   tržiště
mercato   trh
merce   zboží
messaggio   zpráva
mezzo   střední hodnota ; průměr
mittente   odesílatel
modulo   formulář ; tiskopis
moneta   měna
moratoria   moratorium
motto   heslo ; motto ; slogan
multa   pokuta

N
negoziato   vyjednávání ; jednání
negozio   obchod ; krám

O
obiettivo   záměr ; účel ; cíl
occorrenza   potřeba
occupazione   zaměstnání ; práce
offerta   nabídka ; oferta
offerta   nabídka
onorario   poplatek
opera   dílo
operaio   pracovník
operaio   pracovník ; pracující
opex   režie ; provozní režie
ordine   heslo

P
pacco   balík
paga   odměna ; plat ; mzda
parte interessata   podílník
partecipante   účastník
passività   zadluženost ; závazek
patto   smlouva ; pakt
pensione   důchod ; penze
perdita   ztráta
perdita   ztráta
permesso   povolení ; svolení ; dovolení
personale   zaměstnanci ; personál ; štáb
piano   plán
polizza di carico   nákladní list ; konosament
portiere   portýr ; vrátný
posto di lavoro   pracoviště
prerogativa   přednostní právo ; výhradní právo ; výsadní právo ; privilegium ; výsada
presentazione   prezentace
presidente   generální ředitel ; předseda
prestito   půjčka ; úvěr
prezzo   cena
prezzo   cena
prezzo   poplatek
principiante   začátečník ; nováček
problema   problém
prodotto   produkt
produzione   výtěžek ; výnos
professione   zaměstnání ; povolání
professione   povolání
profitto   výtěžek ; profit ; zisk
promozione   reklama
proprietà   držení ; vlastnictví
proprietà   majetek ; vlastnictví
proprietario   vlastník ; držitel ; majitel
proprietario   majitel ; vlastník
provvista   zásoba
pubblicità   propagace ; reklama ; inzerát

Q
questionario   dotazník

R
ragioneria   účetnictví
ragioniere   účetní
rapporto   reportáž ; zpráva
rapporto   transakce
ratifica   ratifikace ; schválení ; potvrzení
realizzare   dosahovat ; dosáhnout ; docílit
reddito   výdělek ; příjem
remunerazione   platba
resa   výnos ; výtěžek
resto   zůstatek ; reziduum ; zbytek
ricevuta   potvrzení ; stvrzenka
richiesta   poptávka
ricompensa   odměna
rifiuto   zamítnutí ; odmítnutí
rifiuto   odmítnutí
rinuncia   rezignace
riparazione   oprava

S
scadenza   termín ; lhůta
sciopero   stávka
sconto   rabat ; sleva
scorta   zásoba
scusa   omluva
scusa   omluva
selezione   selekce ; výběr
servizio   obsluha ; služba ; servis
sezione   oddělení ; divize ; oddíl
sezione   oddíl ; oddělení ; sekce ; úsek
soluzione   řešení
sondaggio   průzkum ; anketa
speculatore   spekulant
spettacolo   show ; přehlídka ; představení
spiccioli   drobné
squadra   družstvo ; tým ; mužstvo
straordinario   přesčas
successo   úspěch
supporto   podpora ; opora
surplus   nadbytek ; přebytek ; nadmíra
sviluppo   vývoj ; rozvoj ; zdokonalování

T
tariffa   tarif ; sazba
tassa   clo
tavola   tabulka
telefono   telefon
telescrivente   dálnopis ; telex
tenuta   majetek ; statek
termine   termín ; pojem
tirocinante   nováček ; učeň
truffa   oklamání ; podvod
trust   kartel ; trust

U
ufficio   kancelář

V
vacanza   dovolená ; prázdniny
valore   hodnota ; cena
valore   cena ; hodnota
vantaggio   výhoda
vendita   prodej ; odbyt
vincolo   omezení
volontario   dobrovolník


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.