Dicts.info 

Maltese vocabulary

Learn English to Maltese vocabulary : Adjective
Index > Adjective

acid aċituż
all kollu
any kull, liema jkun
automatic awtomatku
bitter morr
bright ileqq, jgħajjat
broken mkisser, miksur
certain żgur
cheap rħis
chemical kimiku
clear ċar
closed mgħaluq
color tal-kulur
common tas-soltu, komuni
common komuni
complete perfett, sħieħ
conscious apposta, koxjenti
cruel kiefer, krudil
current korrenti
delicate delikat, fin
deplorable tal-biki, iġiblek ħasra
different differenti
different differenti
down l-isfel, mniżżel
dry nixef
early bikri, kmieni
electric elettriku
equal ugwali, ndaqs
even żewġ
even nofs-u-nofs
every kull
excellent eċċellenti
fake falz
false falz
far l-bogħod
fat oħxon, smin
fat xaħmi
firm iebes, ferm
first l-ewwel
fixed fiss
flat ċatt, mwitti
foreign stranjier, barrani
fragile dgħajjef, delikat
free b'xejn, gratis
frequent spissi, frekwenti
front ta' quddiem
full mimli
full sħieħ
future futur, tal-ġejjieni
general ġenerali
interesting interessanti
last l-aħħar
late tard
light tad-dieta
liquid likwidu
loud għoli, jgħajjat
low baxx
metal metaliku
military militari
minute infiniteżmali, żgħir tikka
much ħafna
narrow dejjaq
natural naturali
necessary neċessarju, bżonnjuż
no l-ebda
normal normali
off mitfi
on mixgħul, mqabbad
opposite oppost, ta' faċċata
other ieħor
parallel parallel
past li għadda, tal-passat
physical fiżiku
political politku
poor msejjken, miskin
possible possibli
present tal-preżent, ta' issa
private privat
probable probabbli
quiet kwiet, ħiemed
ready lest
regular regulari
responsible risponsabbli
rigid iebes, riġidu
rough aħrax, mħatteb
round tond, ċirculari
safe sejf, bla periklu
same l-istess
second it-tieni
secret bil-moħbi, klandestin
separate separat
serious serju
short qasir
silent sieket, silenżjuż
silver tal-fidda
simple elementari, sempliċi
small żgħir, ċkejken
smooth lixx
solid solidu
sparse ħafif, skars
special speċjali, eċċezzjonali
square kwadru
sticky iwaħħal, idellek
straight dritt
strange mhux tas-soltu, stramb
sudden ta' f'daqqa
sweet ħelu
tall twil
thick mgħaqud
thin rqiq
tight issikkat, dejjaq
true veru
under ta' taħt
usual tas-soltu, komuni
warm sħun
wet mxarrab
wide wiesa'

Learn topic "adjective" with flashcards  |  Test topic "adjective" in vocabulary trainer  |  Learn Maltese

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2017 Dicts.info.