Dicts.info 

French to Czech dictionary

    Look up:      

This French to Czech dictionary searches words in both directions at the same time.
Both French to Czech and Czech to French translations will be listed at once.


aller jet ('by vehicle'), jít ('by walking')
ami (m); amie (f) přítel (m); kamarád (m); přítelkyně (f)
amour (m) láska (f)
animal (m); bête (f) živočich (m); zvíře (n)
arbre (m) strom (m)
argent (m) peníze
bébé (m) děťátko (n); miminko (n)
chat (m); chatte (f) kočka (f); kocour (m)
cheval (m) kůň
chien (m) pes (m); fena (f)
eau (f) voda (f)
école (f); collège (m) škola (f)
écouter poslouchat
écrire psát
femme (f) žena (f)
feu (m) oheň (m)
fille (f); jeune fille (f) holka (f); děvče (n); dívka (f)
fleur (f) květ (m); květina (f)
frère (m) bratr (m)
fruit (m) ovoce (n); plod (m)
garçon (m) chlapec (m); hoch (m); kluk (m)
homme (m) muž (m); pán (m)
jour (m); journée (f) den (m)
lire číst
livre (m); bouquin (m) kniha (f)
maison (f) dům (m)
merci; je vous remercie děkuji; děkuji vám; děkuji ti
mère (f) matka (f)
non ne
nourriture (f); alimentation (f); manger (m); bouffe (f) potrava (f); jídlo (n)
oui ano; jo
paix mír (m)
père (m); papa otec, táta, tatínek, taťka, fotr (m) (pejorative)
pomme (f) jablko (n)
salut; bonjour ahoj; nazdar
sœur (f) sestra (f)
temps (m) čas (m)
ville (f) město (n), velkoměsto (n)
Czech to French dictionary  |  Learn Czech  |  Czech vocabulary  |  Czech flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.