Dicts.info 

Latvian to Czech dictionary

    Look up:      

This Latvian to Czech dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Latvian to Czech and Czech to Latvian translations will be listed at once.


ābols (m) jablko (n)
auglis ovoce (n); plod (m)
brālis (m) (1,2,3) bratr (m)
diena (f); diennakts den (m)
draugs přítel (m); kamarád (m); přítelkyně (f)
dzīvnieks živočich (m); zvíře (n)
grāmata (f) kniha (f)
iet jet ('by vehicle'), jít ('by walking')
ano; jo
kaķis (m); kaķene (f) kočka (f); kocour (m)
klausīties poslouchat
koks strom (m)
laiks (m) čas (m)
lasīt číst
māja; nams (m) dům (m)
māsa (f) sestra (f)
māte (f) matka (f)
meitene (f) holka (f); děvče (n); dívka (f)
miers (m) mír (m)
mīlestība (f); mīla (f) láska (f)
nauda peníze
ne
paldies děkuji; děkuji vám; děkuji ti
pārtika (f); ēdiens (m) potrava (f); jídlo (n)
pilsēta (f); (f) město (n), velkoměsto (n)
puika chlapec (m); hoch (m); kluk (m)
puķe (f); zieds (m) květ (m); květina (f)
rakstīt psát
sieviete (f) žena (f)
suns (m); kuce (f) pes (m); fena (f)
sveiki ahoj; nazdar
tēvs otec, táta, tatínek, taťka, fotr (m) (pejorative)
ūdens (m) voda (f)
uguns (f) oheň (m)
vīrs (m) muž (m); pán (m)
zīdainis; bēbis děťátko (n); miminko (n)
zirgs kůň
Czech to Latvian dictionary  |  Learn Czech  |  Czech vocabulary  |  Czech flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.