Dicts.info 

Slovak to Polish dictionary

    Look up:      

This Slovak to Polish dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Slovak to Polish and Polish to Slovak translations will be listed at once.


ahoj; servus; dobrý deň cześć (informal), witaj, witajcie, witam (more formal), dzień dobry (formal)
áno; hej tak; no
brat (m) brat (m)
chlapec (m) chłopiec (m); chłopak (m)
čítať czytać
ďakujem; ďakujeme dziękuję
dievča (n) dziewczyna (f)
dom (m) dom (m)
ísť ('by vehicle'), ísť ('by walking') iść, chodzić, jechać ('by vehicle')
jablko (n) jabłko (n)
jedlo (n); strava (f) jedzenie (n), pożywienie (n)
kniha (f) książka (f); księga (f)
kôň (m) koń (m); klacz (f)
kvet (m) kwiat (m)
láska (f) miłość (f)
mačka (f); kocúr (m) kot (m); kotka (f); kocur (m); kocica (f); kotek (m)
matka (f) matka (f); mama (f)
mier (m) pokój (m)
muž mężczyzna (m); pan (m); człowiek (m)
nie nie
oheň (m) ogień (m)
otec ('formally, officially'), tato ('usually used only by children'), tatko <!--belongs on Slovak page: ("little father", nice/beloved father,-->('usually used only by children'), tatíčko<!--belongs on Slovak page: ("little little father")-->, tati ('vocative'; 'usually used by children'), foter (pejorative) (m) ojciec (m)
ovocie (n) owoc (m)
peniaze pieniądz (m); pieniądze
pes (m); suka (f) pies (m); suka (f)
písať pisać; napisać
počúvať słuchać
sestra (f) siostra (f)
škola (f) szkoła (f)
strom (m) drzewo (n)
žena (f) kobieta (f)
živočích (m); zviera (n) zwierzę (n)
Polish to Slovak dictionary  |  Learn Polish  |  Polish vocabulary  |  Polish flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2020 Dicts.info.