Dicts.info 

Afrikaans to Armenian dictionary

    Look up:      

This Afrikaans to Armenian dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Afrikaans to Armenian and Armenian to Afrikaans translations will be listed at once.


(formal) vader; informal pa հայր (hayr); պապա (papa)
'formal' moeder; 'informal' ma մամա (mama)
appel խնձոր (xnjor)
baba մանկիկ (mankik); երեխա (erexa); մանուկ (manuk)
blom ծաղիկ (çaġik)
boek գիրք (girk’)
boom ծառ (çaṙ)
broer եղբայր (eġbayr); ախպեր (axper)
dag օր (òr)
dankie; baie dankie շնորհակալություն (šnorhakalut’yun); շնորհակալ եմ (šnorhakal em); մերսի (mersi)
dier կենդանի (kendani)
geld փող (poġ); դրամ (dram)
hallo բարև (barev); ողջույն (oġǰuyn)
hond շուն (šun)
huis տուն (tun)
ja այո (ayo) (polite), հա (ha) (informal)
kat#Afrikaans'kat կատու (katu)
kos; voedsel ուտելիք (utelik'); սնունդ (snund); կերակուր (kerakur)
lees կարդալ (kardal); ընթերցել (ënt’erc’el)
luister լսել (lsel)
man տղամարդ (tġamard); մարդ (mard)
meisie աղջիկ (aġǰik)
nee ոչ (oč); չէ (čē)
perd ձի (ji); նժույգ (nžuyg); երիվար (erivar)
seun; jongman տղա ('tġa')
skool դպրոց
skryf գրել (grel)
stad քաղաք (k'aġak')
suster քույր (k’uyr)
tyd ժամանակ (žamanak)
vrede խաղաղություն (xaġaġut'yun)
vriend (m) vriendin (f) ընկեր (ënker); բարեկամ (barekam)
vrou կին (kin)
vrug, vrugte պտուղ (ptuġ); միրգ (mirg); բար (bar)
vuur կրակ (krak); հուր (hur)
water ջուր (ǰur)
Armenian to Afrikaans dictionary  |  Learn Armenian  |  Armenian vocabulary  |  Armenian flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.