Dicts.info 

Afrikaans to Azeri dictionary

    Look up:      

This Afrikaans to Azeri dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Afrikaans to Azeri and Azeri to Afrikaans translations will be listed at once.


(formal) vader; informal pa ata
'formal' moeder; 'informal' ma ana
appel alma
blom çiçək
boek kitab
boom ağac
broer qardaş
dankie; baie dankie təşəkkür; sağ ol; təşəkkür edirəm; çox razıyam
dier heyvan
geld pul
hallo salam
hond it; köpək
huis ev
ja bəli
kat#Afrikaans'kat pişik
meisie qız
nee yox
perd at
seun; jongman oğlan
skool məktəb
skryf yazmaq
stad şəhər
suster bacı
vrede sülh
vriend (m) vriendin (f) dost
vrou qadın
vrug, vrugte meyvə
vuur od; atəş
water su
Azeri to Afrikaans dictionary


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.