Dicts.info 

Afrikaans to Czech dictionary

    Look up:      

This Afrikaans to Czech dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Afrikaans to Czech and Czech to Afrikaans translations will be listed at once.


(formal) vader; informal pa otec, táta, tatínek, taťka, fotr (m) (pejorative)
'formal' moeder; 'informal' ma matka (f)
appel jablko (n)
baba děťátko (n); miminko (n)
blom květ (m); květina (f)
boek kniha (f)
boom strom (m)
broer bratr (m)
dag den (m)
dankie; baie dankie děkuji; děkuji vám; děkuji ti
dier živočich (m); zvíře (n)
geld peníze
hallo ahoj; nazdar
hond pes (m); fena (f)
huis dům (m)
ja ano; jo
kat#Afrikaans'kat kočka (f); kocour (m)
kos; voedsel potrava (f); jídlo (n)
lees číst
luister poslouchat
man muž (m); pán (m)
meisie holka (f); děvče (n); dívka (f)
nee ne
perd kůň
seun; jongman chlapec (m); hoch (m); kluk (m)
skool škola (f)
skryf psát
stad město (n), velkoměsto (n)
suster sestra (f)
tyd čas (m)
vrede mír (m)
vriend (m) vriendin (f) přítel (m); kamarád (m); přítelkyně (f)
vrou žena (f)
vrug, vrugte ovoce (n); plod (m)
vuur oheň (m)
water voda (f)
Czech to Afrikaans dictionary  |  Learn Czech  |  Czech vocabulary  |  Czech flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.