Dicts.info 

Afrikaans to Danish dictionary

    Look up:      

This Afrikaans to Danish dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Afrikaans to Danish and Danish to Afrikaans translations will be listed at once.


(formal) vader; informal pa far; fader
'formal' moeder; 'informal' ma moder; mor
appel æble (n)
baba spædbarn
blom blomst
boek bog
boom træ (n)
broer broder; bror
dag døgn (n); dag
dankie; baie dankie tak
dier dyr
geld betalingsmiddel (n)
hallo hej; dav; god dag; hallo
hond hund
huis hus (n)
ja ja
kat#Afrikaans'kat huskat; kat
kos; voedsel mad; føde
lees læse
luister lytte
man mand
meisie pige
nee nej
perd hest
seun; jongman dreng
skool skole
skryf skrive
stad by
suster søster
tyd tid
vrede fred
vriend (m) vriendin (f) ven (m); veninde (f); kammerat
vrou kvinde
vrug, vrugte frugt
vuur ild
water vand
Danish to Afrikaans dictionary  |  Learn Danish  |  Danish vocabulary  |  Danish flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.