Dicts.info 

Afrikaans to Finnish dictionary

    Look up:      

This Afrikaans to Finnish dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Afrikaans to Finnish and Finnish to Afrikaans translations will be listed at once.


(formal) vader; informal pa isä
'formal' moeder; 'informal' ma äiti
appel omena
baba vauva, imeväinen ('not older than two years'), pikkulapsi ('up to 5-6 years')
blom kukka
boek kirja
boom puu
broer veli
dag päivä; vuorokausi
dankie; baie dankie kiitos
dier eläin
geld raha
hallo terve; moi; hei; moikka
hond koira
huis talo
ja kyllä
kat#Afrikaans'kat kissa
kos; voedsel ruoka; ravinto
lees lukea
luister kuunnella
man mies
meisie tyttö
nee ei
perd hevonen
seun; jongman poika (m)
skool koulu
skryf kirjoittaa
stad kaupunki
suster sisko; sisar
tyd aika
vrede rauha
vriend (m) vriendin (f) ystäväinen
vrou nainen
vrug, vrugte hedelmä
vuur tuli
water vesi
Finnish to Afrikaans dictionary  |  Learn Finnish  |  Finnish vocabulary  |  Finnish flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.