Dicts.info 

Afrikaans to Icelandic dictionary

    Look up:      

This Afrikaans to Icelandic dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Afrikaans to Icelandic and Icelandic to Afrikaans translations will be listed at once.


(formal) vader; informal pa faðir (m)
'formal' moeder; 'informal' ma móðir (f)
appel epli (n)
baba ungbarn (n); ungabarn (n); kornabarn (n)
blom blóm (n)
boek bók (f)
boom tré
broer bróðir
dag dagur (m)
dankie; baie dankie takk; þakka
dier dýr (n)
geld peningur (m); fé (n)
hallo halló; hæ; góðan dag; góðan daginn
hond hundur (m)
huis hús (n); híbýli (n)
ja
kat#Afrikaans'kat köttur (m); kisa (f)
kos; voedsel matur (m); fæði (n)
lees lesa
luister hlusta
man karlmaður (m); karl (m); maður (m)
meisie stúlka (f); stelpa (f); telpa (f)
nee nei
perd hestur (m); hross (n)
seun; jongman strákur (m); drengur (m); piltur (m); sveinn (m)
skool skóli (m)
skryf skrifa; rita
stad borg (f)
tyd tími (m); (f)
vrede friður (m); friðartími (m)
vriend (m) vriendin (f) vinur (m); vinkona (f); vinstúlka (f)
vrou kona (f); kvenmaður (m)
vrug, vrugte ávöxtur (m); aldin (n)
vuur eldur (m); bál (n)
water vatn (n)
Icelandic to Afrikaans dictionary  |  Learn Icelandic  |  Icelandic vocabulary  |  Icelandic flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.