Dicts.info 

Afrikaans to Polish dictionary

    Look up:      

This Afrikaans to Polish dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Afrikaans to Polish and Polish to Afrikaans translations will be listed at once.


(formal) vader; informal pa ojciec (m)
'formal' moeder; 'informal' ma matka (f); mama (f)
appel jabłko (n)
baba niemowlę (n); niemowlak (m); maluch (m)
blom kwiat (m)
boek książka (f); księga (f)
boom drzewo (n)
broer brat (m)
dag dzień (m); doba (f)
dankie; baie dankie dziękuję
dier zwierzę (n)
geld pieniądz (m); pieniądze
hallo cześć (informal), witaj, witajcie, witam (more formal), dzień dobry (formal)
hond pies (m); suka (f)
huis dom (m)
ja tak; no
kat#Afrikaans'kat kot (m); kotka (f); kocur (m); kocica (f); kotek (m)
kos; voedsel jedzenie (n), pożywienie (n)
lees czytać
luister słuchać
man mężczyzna (m); pan (m); człowiek (m)
meisie dziewczyna (f)
nee nie
perd koń (m); klacz (f)
seun; jongman chłopiec (m); chłopak (m)
skool szkoła (f)
skryf pisać; napisać
stad miasto (n)
suster siostra (f)
tyd czas (m)
vrede pokój (m)
vriend (m) vriendin (f) przyjaciel (m); przyjaciółka (f)
vrou kobieta (f)
vrug, vrugte owoc (m)
vuur ogień (m)
Polish to Afrikaans dictionary  |  Learn Polish  |  Polish vocabulary  |  Polish flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.