Dicts.info 

Afrikaans to Romanian dictionary

    Look up:      

This Afrikaans to Romanian dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Afrikaans to Romanian and Romanian to Afrikaans translations will be listed at once.


(formal) vader; informal pa tată (m)
'formal' moeder; 'informal' ma mamă (f)
appel măr (n)
baba bebe (m); bebeluș (m)
blom floare (f)
boek carte (f)
boom arbore (m); copac (m); pom (m)
broer frate (m)
dag zi (f)
dankie; baie dankie mulțumesc; mersi
dier animal (n); fiară (f)
geld ban (m)
hallo salut, bună, noroc (informal), bună ziua (formal), servus
hond (m)
huis casă (f)
ja da
kat#Afrikaans'kat pisică (f)
kos; voedsel aliment (n); mâncare (f); hrană (f)
lees citi; lectura
luister asculta
man bărbat (m)
meisie fată (f); copilă (f)
nee nu
perd cal
seun; jongman băiat; fiu
skool școală (f)
skryf scrie
stad oraș (n); cetate (f); urbe (f)
suster soră (f)
tyd timp
vrede pace (f)
vriend (m) vriendin (f) amic (m); amică (f); (m) prietenă (f)
vrou femeie (f); muiere (f); doamnă
vrug, vrugte fruct (m); rod (m); poamă
vuur foc (n)
Romanian to Afrikaans dictionary  |  Learn Romanian  |  Romanian vocabulary  |  Romanian flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.