Dicts.info 

Afrikaans to Scottish Gaelic dictionary

    Look up:      

This Afrikaans to Scottish Gaelic dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Afrikaans to Scottish Gaelic and Scottish Gaelic to Afrikaans translations will be listed at once.


(formal) vader; informal pa athair (m)
'formal' moeder; 'informal' ma màthair (f)
appel ubhal (m)
baba leanabh (m), leanaban (m), naoidhean (m), pàisde (m)
blom dìthean (m); flùr (m)
boek leabhar (m)
boom craobh (f)
broer bràthair (m)
dag latha (m)
dankie; baie dankie tapadh leat; tapadh leibh; taing
dier beathach (m), ainmhidh (m)
geld airgead (m); airgiod (m)
hallo halò; latha math; hòigh
hond cù (m), madadh (m)
huis taigh (m)
kat#Afrikaans'kat cat (m)
kos; voedsel biadh (m)
lees leugh
luister èisd; èist
man fear (m); duine (m)
meisie caileag (f); nighean (f); nighneag
perd each
seun; jongman balach (m); balachan (m); gille (m)
skool sgoil (f)
stad baile mòr (m), dùn (m)
suster piuthar (f)
tyd àm (m)
vrede sìth (f)
vriend (m) vriendin (f) caraid (m); bancharaid (f)
vrou bean (f); boireannach (m)
vrug, vrugte meas (m), toradh (m)
vuur teine (m)
Scottish Gaelic to Afrikaans dictionary


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.