Dicts.info 

Afrikaans to Slovak dictionary

    Look up:      

This Afrikaans to Slovak dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Afrikaans to Slovak and Slovak to Afrikaans translations will be listed at once.


(formal) vader; informal pa otec ('formally, officially'), tato ('usually used only by children'), tatko <!--belongs on Slovak page: ("little father", nice/beloved father,-->('usually used only by children'), tatíčko<!--belongs on Slovak page: ("little little father")-->, tati ('vocative'; 'usually used by children'), foter (pejorative) (m)
'formal' moeder; 'informal' ma matka (f)
appel jablko (n)
blom kvet (m)
boek kniha (f)
boom strom (m)
broer brat (m)
dankie; baie dankie ďakujem; ďakujeme
dier živočích (m); zviera (n)
geld peniaze
hallo ahoj; servus; dobrý deň
hond pes (m); suka (f)
huis dom (m)
ja áno; hej
kat#Afrikaans'kat mačka (f); kocúr (m)
kos; voedsel jedlo (n); strava (f)
lees čítať
luister počúvať
man muž
meisie dievča (n)
nee nie
perd kôň (m)
seun; jongman chlapec (m)
skool škola (f)
skryf písať
suster sestra (f)
vrede mier (m)
vrou žena (f)
vrug, vrugte ovocie (n)
vuur oheň (m)
Slovak to Afrikaans dictionary  |  Learn Slovak  |  Slovak vocabulary  |  Slovak flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.