Dicts.info 

Afrikaans to Slovenian dictionary

    Look up:      

This Afrikaans to Slovenian dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Afrikaans to Slovenian and Slovenian to Afrikaans translations will be listed at once.


(formal) vader; informal pa oče (m), očka (m), tata (m) ('dialect'), ata (m) ('dialect')
'formal' moeder; 'informal' ma mati (f)
appel jabolko (n)
blom cvet
boek knjiga (f)
boom drevo (n)
broer brat (m)
dag dan
dankie; baie dankie hvala
dier žival (f); zver (f)
geld denar (m)
hallo živjo, zdravo (italbrac'informal); dober dan, pozdravljeni (formal)
hond pes (m); psica (f)
huis hiša (f)
ja da; ja
kat#Afrikaans'kat maček (m); mačka (f)
kos; voedsel hrana (f)
lees brati
luister poslušati
man moški (m); mož (m)
meisie dekle (n)
nee ne
perd konj (m)
seun; jongman fant (m); deček (m)
skool šola (f)
skryf pisati
stad mesto (n)
suster sestra (f)
tyd čas (m)
vrede mir (m)
vriend (m) vriendin (f) prijatelj (m); prijateljica (f)
vrou ženska (f); žena (f)
vrug, vrugte sadež (m); plod (m)
vuur ogenj (m)
Slovenian to Afrikaans dictionary  |  Learn Slovenian  |  Slovenian vocabulary  |  Slovenian flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.