Dicts.info 

Albanian to Breton dictionary

    Look up:      

This Albanian to Breton dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Albanian to Breton and Breton to Albanian translations will be listed at once.


baba tad#Breton'tad (m), tadoù (p)
burrë; trim gwaz (m); den (m)
dashuri (f) karantez (f)
dëgjoj, ndëgjoj selaou
dru (m); pemë (f) gwez '(collective)', gwezenn (f's)
faleminderit; ju falem nderit trugarez
foshnja babig (m), babiged (p), poupig (m), poupiged (p)
frutë (m) frouezh ('collective noun') frouezhenn (f's)
grua; femër maouez (f)
jo nann
kalë marc'h
libër levr (m)
lule (f) bleuñv
mace (f) kazh (m); kaz (m)
mollë (f) aval (m), avaloù (p)
motër (f) c'hoar (f)
nënë, mëmë mamm
para arc'hant
qen (m) ki (m); chas
qytet keoded (f), keodedoù (p), kêr (f), kêrioù (p)
shkollë (f) skol (f)
shkruan skrivañ
shtëpi ti (m)
ushqim (m) boued (m), bouedoù (p)
vajzë plac'h (f); plac'hed
vëlla breur (m), breudeur (p)
zjarr (m) tan (m)
Breton to Albanian dictionary  |  Learn Breton  |  Breton vocabulary  |  Breton flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.