Dicts.info 

Albanian to Catalan dictionary

    Look up:      

This Albanian to Catalan dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Albanian to Catalan and Catalan to Albanian translations will be listed at once.


baba pare (m)
burrë; trim home (m)
dashuri (f) amor (m)
dëgjoj, ndëgjoj escoltar
dru (m); pemë (f) arbre (m)
ecën anar
faleminderit; ju falem nderit gràcies, moltes gràcies, mercès
foshnja nadó (m)
frutë (m) fruit#Catalan'fruit (m)
grua; femër dona (f)
kalë cavall (m)
libër llibre (m)
lule (f) flor (f)
mace (f) gat (m); gata (f); (m) mixa (f); (m) moixa (f)
mik (m) amic (m), amiga (f)
mollë (f) poma (f)
motër (f) germana, (f)
nënë, mëmë mare
paqe (f) pau (f)
para diner (m)
po
qen (m) gos; ca (m)
qytet ciutat (f)
shkollë (f) escola (f)
shkruan escriure
shtëpi casa (f)
tungjatjeta hola
ushqim (m) menjar (m); aliment (m)
vajzë noia (f); nena (f); xiqueta; al·lota (f)
vëlla germà (m)
zjarr (m) foc (m)
Catalan to Albanian dictionary  |  Learn Catalan  |  Catalan vocabulary  |  Catalan flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.