Dicts.info 

Albanian to Chinese dictionary

    Look up:      

This Albanian to Chinese dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Albanian to Chinese and Chinese to Albanian translations will be listed at once.


baba 父 (fù), 父親, 父亲 (fùqīn), 爸爸 (bàbà), 爹 (diē)
burrë; trim 男人 (nánrén), 男的 (nánde)
dashuri (f) 戀, 恋 (liàn), 愛戀, 爱恋 (àiliàn), 戀愛, 戀愛 (liàn'ài), 愛, 爱 (ài)
dëgjoj, ndëgjoj 聽, 听 (tīng)
dru (m); pemë (f) 樹, 树 (shù), 喬木, 乔木 (qiáomù)
ecën 去 (qù)
faleminderit; ju falem nderit 謝謝, 谢谢 (xièxie), 多謝, 多谢 (duōxiè), 三Q (sānQ)
foshnja 嬰兒, 婴儿 (yīng'ér), 娃娃 (wáwa), 小娃娃 (xiǎowáwa)
frutë (m) 水果 (shuǐguǒ), 果子 (guǒzi)
grua; femër 婦女, 妇女 (fùnǚ), 女人 (nǚrén), 女性 (nǚxìng), 女的 (nǚde)
jo 不 (bù), 否 (fǒu), 沒, 没 (méi), 沒有, 没有 (méiyǒu)
kalë 馬, 马 (mǎ)
lule (f) 花 (huā), 花兒, 花儿 (huār), 花朵 (huāduǒ), 花卉 (huāhuì)
mace (f) 貓, 猫 (māo)
mik (m) 朋友 (péngyǒu), 友人 (yǒurén)
mollë (f) 蘋果, 苹果 (píngguǒ)
nënë, mëmë 妈妈
paqe (f) 和平 (hépíng)
para 錢, 钱 (qián), 金錢, 金钱 (jīnqián), 貨幣, 货币 (huòbì)
po 是 (shì), 對, 对 (duì)
qen (m) 狗 (gǒu), 犬 (quǎn)
qytet 城市 (chéngshì), 城 (chéng)
shkollë (f) 學校, 学校 (xuéxiào)
shkruan 寫, 写 (xiě)
shtëpi 房屋 (fángwū), 家 (jiā), 房子 (fángzi)
tungjatjeta 你好 (nǐhǎo), 您好 (nínhǎo)
ushqim (m) 食物 (shíwù), 食品 (shípǐn)
vajzë 女孩兒, 女孩儿 (nǚháir), 女孩子 (nǚháizi), 姑娘 (gūniang), 女兒, 女儿 (nǚ'ér)
vëlla 哥哥 (gēge), 弟弟 (dìdi), 兄弟 (xiōngdi)
zjarr (m) 火 (huǒ)
Chinese to Albanian dictionary  |  Learn Chinese  |  Chinese vocabulary  |  Chinese flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.