Dicts.info 

Albanian to Esperanto dictionary

    Look up:      

This Albanian to Esperanto dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Albanian to Esperanto and Esperanto to Albanian translations will be listed at once.


baba patro
burrë; trim viro
dashuri (f) amo
dëgjoj, ndëgjoj aŭskulti
dru (m); pemë (f) arbo
ecën iri
faleminderit; ju falem nderit dankon, mi dankas
foshnja bebo
frutë (m) frukto
grua; femër virino; femino
jo ne
kalë ĉevalo
libër libro
lule (f) floro
mace (f) kato; virkato; katino
mik (m) amiko; amikino (f)
mollë (f) pomo
motër (f) fratino
nënë, mëmë patrino (f)
paqe (f) paco
para mono
po jes
qen (m) hundo; virhundo; hundino
qytet urbo; civito
shkollë (f) lernejo
shkruan skribi
shtëpi domo
tungjatjeta saluton
ushqim (m) manĝaĵo
vajzë knabino; fraŭlino; junulino
vëlla frato
zjarr (m) fajro
Esperanto to Albanian dictionary  |  Learn Esperanto  |  Esperanto vocabulary  |  Esperanto flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.