Dicts.info 

Albanian to Finnish dictionary

    Look up:      

This Albanian to Finnish dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Albanian to Finnish and Finnish to Albanian translations will be listed at once.


baba isä
burrë; trim mies
dashuri (f) romantiikka, lempi (physical or poetic), rakkaus
dëgjoj, ndëgjoj kuunnella
dru (m); pemë (f) puu
ecën mennä
faleminderit; ju falem nderit kiitos
foshnja vauva, imeväinen ('not older than two years'), pikkulapsi ('up to 5-6 years')
frutë (m) hedelmä
grua; femër nainen
jo ei
kalë hevonen
libër kirja
lule (f) kukka
mace (f) kissa
mik (m) ystäväinen
mollë (f) omena
motër (f) sisko; sisar
nënë, mëmë äiti
paqe (f) rauha
para raha
po kyllä
qen (m) koira
qytet kaupunki
shkollë (f) koulu
shkruan kirjoittaa
shtëpi talo
tungjatjeta terve; moi; hei; moikka
ushqim (m) ruoka; ravinto
vajzë tyttö
vëlla veli
zjarr (m) tuli
Finnish to Albanian dictionary  |  Learn Finnish  |  Finnish vocabulary  |  Finnish flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.