Dicts.info 

Albanian to Slovenian dictionary

    Look up:      

This Albanian to Slovenian dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Albanian to Slovenian and Slovenian to Albanian translations will be listed at once.


baba oče (m), očka (m), tata (m) ('dialect'), ata (m) ('dialect')
burrë; trim moški (m); mož (m)
dashuri (f) ljubezen (f)
dëgjoj, ndëgjoj poslušati
dru (m); pemë (f) drevo (n)
ecën iti; oditi
faleminderit; ju falem nderit hvala
frutë (m) sadež (m); plod (m)
grua; femër ženska (f); žena (f)
jo ne
kalë konj (m)
libër knjiga (f)
lule (f) cvet
mace (f) maček (m); mačka (f)
mik (m) prijatelj (m); prijateljica (f)
mollë (f) jabolko (n)
motër (f) sestra (f)
nënë, mëmë mati (f)
paqe (f) mir (m)
para denar (m)
po da; ja
qen (m) pes (m); psica (f)
qytet mesto (n)
shkollë (f) šola (f)
shkruan pisati
shtëpi hiša (f)
tungjatjeta živjo, zdravo (italbrac'informal); dober dan, pozdravljeni (formal)
ushqim (m) hrana (f)
vajzë dekle (n)
vëlla brat (m)
zjarr (m) ogenj (m)
Slovenian to Albanian dictionary  |  Learn Slovenian  |  Slovenian vocabulary  |  Slovenian flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.