Dicts.info 

Albanian to Thai dictionary

    Look up:      

This Albanian to Thai dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Albanian to Thai and Thai to Albanian translations will be listed at once.


baba พ่อ (pòo); บิดา (bidaa)
burrë; trim ผู้ชาย (pôo chaai); ชาย (chaai)
dashuri (f) ความรัก (khwamrak)
dëgjoj, ndëgjoj ฟัง (fang)
dru (m); pemë (f) ต้นไม้ (tònmai); เฌอ (cher)
ecën ไป (pị)
faleminderit; ju falem nderit ขอบคุณ (kòp-kuun)
foshnja เด็กทารก (dèk taarók); เด็กน้อย (dèk nói); เด็กอ่อน (dèk òn)
frutë (m) ลูก (lôok); ผล (pŏn); ผลไม้ (pŏnlámáai)
grua; femër ผู้หญิง (pôo yĭng)
jo ไฮ้ (hái); ไม่ (mâi); เปล่า (bplào)
kalë ม้า (máa)
libër หนังสือ (nǎngsěu); สมุด (sàmòot)
lule (f) ดอก (dààwk); ดอกไม้ (dààwk māāi); บุษบา (budsaba)
mace (f) แมว (maew); วิฬาร์ (wílaa)
mik (m) เพื่อน (peune); สหาย
mollë (f) แอปเปิล (àep bpern)
motër (f) พี่สาว (pêe săao); น้องสาว (nóng săao)
nënë, mëmë (Thai'แม่) (mâe), (Thai'มารดา) (maandaa)
paqe (f) สันติภาพ (săntì pâap)
para เงิน (ngern); เงินตรา (ngern dtraa)
po ใช่ (châi); ครับ (kráp); ค่ะ (kâ); ถูก (tòok); ถูกต้อง (tòok dtông); อืม (eum)
qen (m) หมา (mǎa); สุนัข (sùnák)
qytet เมือง (meuang); นคร (nákon); กรุง (groong)
shkollë (f) โรงเรียน (rohng rian)
shkruan เขียน (kĭan); ขีด (kèet)
shtëpi บ้าน (bâan)
tungjatjeta สวัสดี (m); สวัสดีครับ (m) (sawàtdee kráp); สวัสดีค่ะ (f) (sawàtdee kâ)
ushqim (m) อาหาร (aa-hăan)
vajzë เด็กผู้หญิง (dèk-pôo-yĭng); เด็กหญิง (dèk yĭng)
vëlla พี่ (pêe); พี่ชาย (pêe chaai); น้อง (nóng); น้องชาย (nóng chaai); ภราดร (páraadon); ภราดา (páraadaa)
zjarr (m) ไฟ (fai)
Thai to Albanian dictionary  |  Learn Thai  |  Thai vocabulary  |  Thai flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.