Dicts.info 

Albanian to Urdu dictionary

    Look up:      

This Albanian to Urdu dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Albanian to Urdu and Urdu to Albanian translations will be listed at once.


baba پتا (m) (pitā); والد (m) (vālid); باپ (m) (bāp); پدر (m) (pidar)
burrë; trim آدمی (m) (ādmī); مرد (m) (mard); پرش (m) (puruṣ)
dashuri (f) محبت (f) (muhabbat); عشق (m) ('išq); پیار (m) (pyār); پریم (m) (prem)
dëgjoj, ndëgjoj سننا (sunnā)
dru (m); pemë (f) پیڑ (m) (peṛ)
ecën جانا (jānā)
faleminderit; ju falem nderit دھنیہ واد (dhanya-vād); شکریہ (śukriyā); نوازش (nevāziś)
foshnja بچہ (m) (baccā)
frutë (m) پھل (m) (phal)
grua; femër عورت (f) ('aurat); ستری (f) (strī)
jo نہیں (nahī̃); جی نہیں (jī nahī̃)
kalë گھوڑا (m) (ghoṛā)
libër کتاب (f) (kitāb); پستک (f) (pustak)
lule (f) پھول (m) (phūl)
mace (f) بلی (f) (billī)
mik (m) دوست; (m)
mollë (f) سیب (m) (seb)
motër (f) بہن (f)
paqe (f) امن (m) (aman)
para مال (m) (māl); پیسا (m) (paisā)
po ہاں (hā̃); جی (jī); جی ہاں (jī hā̃)
qen (m) کتا (m) (kuttā); کلب (kalb); سگ (m) (sag)
qytet شہر (m) (śahr)
shkollë (f) سکول (m) (skūl); اسکول (m) (iskūl)
shkruan لکھنا (likhnā)
shtëpi گھر (m) (ghar)
tungjatjeta سلام (salām); نمستے (namasté); نمسکار (namaskār)
ushqim (m) کھانا (m) (khānā)
vajzë لڑکی (f) (laṛkī)
vëlla بھائی (m) (bhāī); بھراتا (m) (bhrātā)
zjarr (m) آگ (f) (āg); آتش (f)
Urdu to Albanian dictionary  |  Learn Urdu  |  Urdu vocabulary  |  Urdu flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.