Dicts.info 

Armenian to Belarusian dictionary

    Look up:      

This Armenian to Belarusian dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Armenian to Belarusian and Belarusian to Armenian translations will be listed at once.


աղջիկ (aġǰik) дзяўчына (f) (dzjaŭčýna)
այո (ayo) (polite), հա (ha) (informal) так (tak); да (da)
բարև (barev); ողջույն (oġǰuyn) прывітанне (pryvitán’ne); вітанне (vitán’ne); здароў (zdaróŭ); добры дзень (dóbry dzen’)
գիրք (girk’) кніга (f) (kníha)
գնալ (gnal); էթալ (ēt’al); երթալ (ert’al) ісці (iscí)
գրել (grel) пісаць (pisác’)
դպրոց школа (f) (škóla)
եղբայր (eġbayr); ախպեր (axper) брат (m) (brat)
ընկեր (ënker); բարեկամ (barekam) сябар (m) (sjabar); друг (m) (druh)
ժամանակ (žamanak) час (m) (čas)
լսել (lsel) слухаць (slúxac’)
խաղաղություն (xaġaġut'yun) мір (m) (mir)
խնձոր (xnjor) яблык (m) (jáblyk)
ծաղիկ (çaġik) кветка (f) (kvétka)
կատու (katu) кошка (f) (kóška); кот (m) (kot)
կարդալ (kardal); ընթերցել (ënt’erc’el) чытаць (čytác’)
կենդանի (kendani) жывёла (f) (žyvjóla); звер (m) (zver)
կին (kin) жанчына (f) (žančýna)
կրակ (krak); հուր (hur) агонь (m) (ahón’)
հայր (hayr); պապա (papa) бацька (m) (bác'ka); айцец (m) (ajcéc); тата (m) (táta)
ձի (ji); նժույգ (nžuyg); երիվար (erivar) конь (m) (kon’)
մամա (mama) маці (f), матуля (f), мама (f)
մանկիկ (mankik); երեխա (erexa); մանուկ (manuk) дзіця (n) (dzicjá); немаўля (n) (nemaŭljá)
շնորհակալություն (šnorhakalut’yun); շնորհակալ եմ (šnorhakal em); մերսի (mersi) дзякую (dzjákuju); дзякуй (dzjákuj)
շուն (šun) сабака (f) (sabáka)
ոչ (oč); չէ (čē) не (ne)
ուտելիք (utelik'); սնունդ (snund); կերակուր (kerakur) харчаванне (n) (xarčavánne)
պտուղ (ptuġ); միրգ (mirg); բար (bar) садавіна (f) (sadavína); плод (m) (plod)
ջուր (ǰur) вада (f) (vadá)
սեր (ser) любоў (f) (ljubóŭ); кахання (n) (kaxánnja)
տղա ('tġa') хлопец (m) (xlópec); хлопчык (m) (xlópčyk)
տղամարդ (tġamard); մարդ (mard) мужчына (m) (mužčýna)
տուն (tun) дом (m) (dom); хата (f) (xáta)
փող (poġ); դրամ (dram) грошы (m)
քաղաք (k'aġak') горад (m) (hórad)
քույր (k’uyr) сястра (f) (sjastrá)
Belarusian to Armenian dictionary


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.