Dicts.info 

Armenian to Bulgarian dictionary

    Look up:      

This Armenian to Bulgarian dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Armenian to Bulgarian and Bulgarian to Armenian translations will be listed at once.


աղջիկ (aġǰik) девойка (f) (devójka); мома (f) (momá); момиче (f) (momiče)
այո (ayo) (polite), հա (ha) (informal) да
բարև (barev); ողջույն (oġǰuyn) здравей (zdravéy, 'familiar'), здравейте (zdravéyte, 'formal')
գիրք (girk’) книга (f) (kníga)
գնալ (gnal); էթալ (ēt’al); երթալ (ert’al) отивам (otívam)
գրել (grel) пиша (píša)
դպրոց училище (n) (učílište); школа (f) (škóla)
եղբայր (eġbayr); ախպեր (axper) брат (m) (brat)
ընկեր (ënker); բարեկամ (barekam) приятел (m) (prijátel); приятелка (f) (prijátelka)
ժամանակ (žamanak) време (n) (vréme)
լսել (lsel) слушам (slúsham); послушвам (poslúshvam); послушам (poslúsham)
խաղաղություն (xaġaġut'yun) мир (m) (mir)
խնձոր (xnjor) ябълка (f) (jábǎlka)
ծաղիկ (çaġik) цвете (n) (cvéte)
ծառ (çaṙ) дърво (n) (dərvo)
կատու (katu) котка (f) (kótka)
կարդալ (kardal); ընթերցել (ënt’erc’el) чета (četá); прочета (prochetá); прочитам (pročitam)
կենդանի (kendani) животно (n) (živótno)
կին (kin) жена (f) (žená)
կրակ (krak); հուր (hur) огън (m) (ogən)
հայր (hayr); պապա (papa) баща (m) (baštá)
ձի (ji); նժույգ (nžuyg); երիվար (erivar) кон (m) (kon)
մամա (mama) майка (f) (májka)
մանկիկ (mankik); երեխա (erexa); մանուկ (manuk) бебе (n) (bébe)
շնորհակալություն (šnorhakalut’yun); շնորհակալ եմ (šnorhakal em); մերսի (mersi) благодаря (blagodarjá); мерси (mersí)
շուն (šun) куче (n) (kuče); пес (m) (pes); псе (n) (pse)
ոչ (oč); չէ (čē) не#Bulgarian'не (né)
ուտելիք (utelik'); սնունդ (snund); կերակուր (kerakur) храна (f) (hraná)
պտուղ (ptuġ); միրգ (mirg); բար (bar) плод (m) (plod); овошка (f) (ovóška)
ջուր (ǰur) вода (f) (vodá)
սեր (ser) любов (f) (ljubóv); обич (f) (obič)
տղա ('tġa') момче (n) (momče)
տղամարդ (tġamard); մարդ (mard) мъж (m) (məž)
տուն (tun) къща (f) (kəšta)
փող (poġ); դրամ (dram) пари (f)
քաղաք (k'aġak') град (m) (grad)
քույր (k’uyr) сестра (f) (sestra)
օր (òr) денонощие
Bulgarian to Armenian dictionary  |  Learn Bulgarian  |  Bulgarian vocabulary  |  Bulgarian flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.