Dicts.info 

Armenian to Latin dictionary

    Look up:      

This Armenian to Latin dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Armenian to Latin and Latin to Armenian translations will be listed at once.


աղջիկ (aġǰik) puella (f); pura (f); puera (f); adolescens (f)
այո (ayo) (polite), հա (ha) (informal) sic
բարև (barev); ողջույն (oġǰuyn) salve; ave
գիրք (girk’) liber (m); codex (m)
գնալ (gnal); էթալ (ēt’al); երթալ (ert’al) eo; vado; gradior
գրել (grel) scribo
դպրոց collegium (n); ludus (m); schola (f)
եղբայր (eġbayr); ախպեր (axper) frater (m)
ընկեր (ënker); բարեկամ (barekam) amicus (m); amica (f)
ժամանակ (žamanak) tempus (n)
լսել (lsel) ausculto; audio; exaudio
խաղաղություն (xaġaġut'yun) pax (f)
խնձոր (xnjor) malum
ծաղիկ (çaġik) flos (m)
ծառ (çaṙ) arbor (f)
կատու (katu) feles (f); cattus (m)
կարդալ (kardal); ընթերցել (ënt’erc’el) legere
կենդանի (kendani) animal (n); bestia (f)
կին (kin) femina (f); mulier (f)
կրակ (krak); հուր (hur) ignis (m); focus (m); flamma (f)
հայր (hayr); պապա (papa) pater (m)
ձի (ji); նժույգ (nžuyg); երիվար (erivar) equus (m); caballus (m)
մամա (mama) mater (f); genetrix (f)
մանկիկ (mankik); երեխա (erexa); մանուկ (manuk) infans
շնորհակալություն (šnorhakalut’yun); շնորհակալ եմ (šnorhakal em); մերսի (mersi) benigne dicis; tibi gratias ago
շուն (šun) canis
ոչ (oč); չէ (čē) non; minime
ուտելիք (utelik'); սնունդ (snund); կերակուր (kerakur) cibus (m); pabulum (n); esca (f); cibaria; alimentum (n); pulmentum
պտուղ (ptuġ); միրգ (mirg); բար (bar) fructus (m), frux (f), fruges (p)
ջուր (ǰur) aqua (f)
սեր (ser) amor (m)
տղա ('tġa') puer (m); adulescens
տղամարդ (tġamard); մարդ (mard) vir; mas (m)
տուն (tun) domus (f); casa (f); aedis (f)
փող (poġ); դրամ (dram) pecunia (f)
քաղաք (k'aġak') urbs (f); civitas (f)
քույր (k’uyr) soror (f)
օր (òr) dies (m); lux (f)
Latin to Armenian dictionary  |  Learn Latin  |  Latin vocabulary  |  Latin flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.