Dicts.info 

Armenian to Macedonian dictionary

    Look up:      

This Armenian to Macedonian dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Armenian to Macedonian and Macedonian to Armenian translations will be listed at once.


այո (ayo) (polite), հա (ha) (informal) да (da)
բարև (barev); ողջույն (oġǰuyn) здраво (zdrávo)
գիրք (girk’) книга (f) (kníga)
գնալ (gnal); էթալ (ēt’al); երթալ (ert’al) оди (ódi)
գրել (grel) пишува (pišuva)
դպրոց училиште (n) (učílište); школа (f) (škóla)
եղբայր (eġbayr); ախպեր (axper) брат (m) (brat)
ժամանակ (žamanak) време (n) (vréme)
խաղաղություն (xaġaġut'yun) мир (m) (mir)
խնձոր (xnjor) јаболко (n) (jábolko)
ծաղիկ (çaġik) цвет (m) (cvet)
ծառ (çaṙ) дрво (n) (d'rvo)
կատու (katu) мачка (f); мачор (m)
կարդալ (kardal); ընթերցել (ënt’erc’el) чита (čitá)
կրակ (krak); հուր (hur) оган (m) (ógan)
հայր (hayr); պապա (papa) татко (m) (tátko)
ձի (ji); նժույգ (nžuyg); երիվար (erivar) коњ (m) (konj)
մամա (mama) мајката (Majkata)
մանկիկ (mankik); երեխա (erexa); մանուկ (manuk) бебе (n) (bébe); детенце (n) (détence); мало (n) (málo)
շնորհակալություն (šnorhakalut’yun); շնորհակալ եմ (šnorhakal em); մերսի (mersi) благодарам (blagódaram); фала (fála)
շուն (šun) куче (n); пес (m) (pes)
ուտելիք (utelik'); սնունդ (snund); կերակուր (kerakur) храна (f) (hrána)
պտուղ (ptuġ); միրգ (mirg); բար (bar) плод (m); овошје (n) (óvošje); овошка (f) (óvoška)
ջուր (ǰur) вода (vóda)
սեր (ser) љубов (f) (ljúbov)
տղամարդ (tġamard); մարդ (mard) маж (m) (maž); човек (m) (čóvek)
տուն (tun) куќа (f) (kúḱa)
փող (poġ); դրամ (dram) пари (pári)
քաղաք (k'aġak') град (m) (grád)
քույր (k’uyr) сестра (f)
Macedonian to Armenian dictionary  |  Learn Macedonian  |  Macedonian vocabulary  |  Macedonian flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.