Dicts.info 

Armenian to Russian dictionary

    Look up:      

This Armenian to Russian dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Armenian to Russian and Russian to Armenian translations will be listed at once.


աղջիկ (aġǰik) девушка (f) (dévuška); девочка (f) (dévočka); девчонка (f) (devčónka)
այո (ayo) (polite), հա (ha) (informal) да (da)
բարև (barev); ողջույն (oġǰuyn) привет (privét); здорово (zdoróvo); здравствуйте (zdrávstvuyte); добрый день (dóbryj den’)
գիրք (girk’) книга (f) (kníga); книжка (f) (knížka)
գնալ (gnal); էթալ (ēt’al); երթալ (ert’al) ходить
գրել (grel) писать (pisát’); написать (napisát’)
դպրոց школа (f) (škóla)
եղբայր (eġbayr); ախպեր (axper) брат (m) (brat)
ընկեր (ënker); բարեկամ (barekam) друг (m) (drug); подруга (f) (podrúga); приятель (m) (prijátel’); приятельница (f) (prijátel’nitsa)
ժամանակ (žamanak) время (n) (vrémja)
լսել (lsel) слушать (slúšat’)
խաղաղություն (xaġaġut'yun) мир (m) (mir)
խնձոր (xnjor) яблоко (n) (jábloko)
ծաղիկ (çaġik) цветок (m) (cvětók); цветы (cvětý)
ծառ (çaṙ) дерево (n) (dérevo)
կատու (katu) кошка (f) (kóška); кот (m) (kot)
կարդալ (kardal); ընթերցել (ënt’erc’el) читать (čitát’); прочитать (pročitát’)
կենդանի (kendani) животное (n) (živótnoje); зверь (m) (zver’); тварь (f) (tvar'); скотина (f) (skotína)
կին (kin) женщина (f) (žénščina)
կրակ (krak); հուր (hur) огонь (m) (ogón’)
հայր (hayr); պապա (papa) отец (m) (otéc); папа (m) (pápa); батя (m) (bátja); батюшка (m) (bátjuška)
ձի (ji); նժույգ (nžuyg); երիվար (erivar) лошадь (f) (lóšad’); конь (m) (kon’)
մամա (mama) мать (f) (mat’)
մանկիկ (mankik); երեխա (erexa); մանուկ (manuk) младенец (m) (mladénec); малыш (m) (malýš); ребёнок (m) (rebjónok); дитя (n) (ditjá); малютка (f) (maljútka); крошка (f) (króška)
շնորհակալություն (šnorhakalut’yun); շնորհակալ եմ (šnorhakal em); մերսի (mersi) спасибо (spasíbo); благодарить (blagodarjú)
շուն (šun) собака (f) (sobáka); пёс (m) (pjos); псина (f) (psína)
ոչ (oč); չէ (čē) нет (net)
ուտելիք (utelik'); սնունդ (snund); կերակուր (kerakur) еда (f) (jedá); пища (f) (píšča); питание (n) (pitánije); корм (m) (korm)
պտուղ (ptuġ); միրգ (mirg); բար (bar) плод (m) (plod); фрукт (m) (frukt); фрукты (frúkty)
սեր (ser) любовь (f) (ljubóv’)
տղա ('tġa') мальчик (m) (mál’čik); юноша (m) (júnoša); парень (m) (páren’); подросток (m) (podróstok); пацан (m) (pacán)
տղամարդ (tġamard); մարդ (mard) мужчина (m) (mužčína)
տուն (tun) дом (m) (dom)
փող (poġ); դրամ (dram) деньги (dén’gi)
քաղաք (k'aġak') город (m) (górod); (m) (centr)сити (m) (síti)
քույր (k’uyr) сестра (f) (sestrá)
օր (òr) сутки (sútki) (p), день (den’) (m)
Russian to Armenian dictionary  |  Learn Russian  |  Russian vocabulary  |  Russian flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.