Dicts.info 

Armenian to Ukrainian dictionary

    Look up:      

This Armenian to Ukrainian dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Armenian to Ukrainian and Ukrainian to Armenian translations will be listed at once.


աղջիկ (aġǰik) дівчина (f) (divčýna)
այո (ayo) (polite), հա (ha) (informal) так (tak)
բարև (barev); ողջույն (oġǰuyn) привіт (pryvít); добрий день (dobrýj den')
գիրք (girk’) книжка (f) (knýžka); книга (f) (knýha)
գնալ (gnal); էթալ (ēt’al); երթալ (ert’al) ходити
գրել (grel) писати (pysáty)
դպրոց школа (f) (škóla)
եղբայր (eġbayr); ախպեր (axper) брат (m) (brat)
ընկեր (ënker); բարեկամ (barekam) друг (m) (druh); приятель (m) (pryjátel’)
ժամանակ (žamanak) час (m) (čas)
լսել (lsel) слухати (slúxaty)
խաղաղություն (xaġaġut'yun) мир (m) (myr)
խնձոր (xnjor) яблуко (n) (jábluko)
ծաղիկ (çaġik) квітка (f) (kvítka); цвіт (m) (cvit)
ծառ (çaṙ) дерево (n) (dérevo)
կատու (katu) кіт (m) (kit); кішка (f) (kíška)
կարդալ (kardal); ընթերցել (ënt’erc’el) читати (čytáty)
կենդանի (kendani) тваринa (f) (tvarýna); звір (m) (zvir)
կին (kin) жінка (f) (žínka)
կրակ (krak); հուր (hur) вогонь (m) (vohón’)
հայր (hayr); պապա (papa) батько (m) (bát’ko); отець (m) (otéc’); тато (m) (táto)
ձի (ji); նժույգ (nžuyg); երիվար (erivar) кінь (m) (kin’)
մամա (mama) мати (máty) (f)
մանկիկ (mankik); երեխա (erexa); մանուկ (manuk) дитина (f) (dytýna); лялька (f) (ljál'ka); немовля (n) (nemovljá)
շնորհակալություն (šnorhakalut’yun); շնորհակալ եմ (šnorhakal em); մերսի (mersi) дякую (djákuju); спасибi (spasýbi)
շուն (šun) собака (m); (m) (pes)
ոչ (oč); չէ (čē) ні (ni)
ուտելիք (utelik'); սնունդ (snund); կերակուր (kerakur) їжа (f) (jíža); харчування (n) (xarčuvánnja)
պտուղ (ptuġ); միրգ (mirg); բար (bar) плід (m) (plid); фрукт (m) (frukt)
սեր (ser) любов (f) (ljubóv); кохання (n) (koxánnja)
տղա ('tġa') хлопець (m) (xlópec'); хлопчик (m) (xlópčyk)
տղամարդ (tġamard); մարդ (mard) чоловік (m) (čolovík)
տուն (tun) дім (m) (dim); хата (f) (xáta)
փող (poġ); դրամ (dram) гроші (m)
քաղաք (k'aġak') місто (n) (místo)
քույր (k’uyr) сестра (f) (sestrá)
օր (òr) день (den')
Ukrainian to Armenian dictionary


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.