Dicts.info 

Azeri to Belarusian dictionary

    Look up:      

This Azeri to Belarusian dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Azeri to Belarusian and Belarusian to Azeri translations will be listed at once.


alma яблык (m) (jáblyk)
ana маці (f), матуля (f), мама (f)
at конь (m) (kon’)
ata бацька (m) (bác'ka); айцец (m) (ajcéc); тата (m) (táta)
bacı сястра (f) (sjastrá)
bəli так (tak); да (da)
çiçək кветка (f) (kvétka)
dost сябар (m) (sjabar); друг (m) (druh)
eşq любоў (f) (ljubóŭ); кахання (n) (kaxánnja)
ev дом (m) (dom); хата (f) (xáta)
heyvan жывёла (f) (žyvjóla); звер (m) (zver)
it; köpək сабака (f) (sabáka)
kitab кніга (f) (kníha)
meyvə садавіна (f) (sadavína); плод (m) (plod)
məktəb школа (f) (škóla)
od; atəş агонь (m) (ahón’)
oğlan хлопец (m) (xlópec); хлопчык (m) (xlópčyk)
pişik кошка (f) (kóška); кот (m) (kot)
pul грошы (m)
qadın жанчына (f) (žančýna)
qardaş брат (m) (brat)
qız дзяўчына (f) (dzjaŭčýna)
salam прывітанне (pryvitán’ne); вітанне (vitán’ne); здароў (zdaróŭ); добры дзень (dóbry dzen’)
şəhər горад (m) (hórad)
su вада (f) (vadá)
sülh мір (m) (mir)
təşəkkür; sağ ol; təşəkkür edirəm; çox razıyam дзякую (dzjákuju); дзякуй (dzjákuj)
yazmaq пісаць (pisác’)
yox не (ne)
Belarusian to Azeri dictionary


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.