Dicts.info 

Azeri to Bulgarian dictionary

    Look up:      

This Azeri to Bulgarian dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Azeri to Bulgarian and Bulgarian to Azeri translations will be listed at once.


ağac дърво (n) (dərvo)
alma ябълка (f) (jábǎlka)
ana майка (f) (májka)
at кон (m) (kon)
ata баща (m) (baštá)
bacı сестра (f) (sestra)
bəli да
çiçək цвете (n) (cvéte)
dost приятел (m) (prijátel); приятелка (f) (prijátelka)
eşq любов (f) (ljubóv); обич (f) (obič)
ev къща (f) (kəšta)
heyvan животно (n) (živótno)
it; köpək куче (n) (kuče); пес (m) (pes); псе (n) (pse)
kitab книга (f) (kníga)
meyvə плод (m) (plod); овошка (f) (ovóška)
məktəb училище (n) (učílište); школа (f) (škóla)
od; atəş огън (m) (ogən)
oğlan момче (n) (momče)
pişik котка (f) (kótka)
pul пари (f)
qadın жена (f) (žená)
qardaş брат (m) (brat)
qız девойка (f) (devójka); мома (f) (momá); момиче (f) (momiče)
salam здравей (zdravéy, 'familiar'), здравейте (zdravéyte, 'formal')
şəhər град (m) (grad)
su вода (f) (vodá)
sülh мир (m) (mir)
təşəkkür; sağ ol; təşəkkür edirəm; çox razıyam благодаря (blagodarjá); мерси (mersí)
yazmaq пиша (píša)
yox не#Bulgarian'не (né)
Bulgarian to Azeri dictionary  |  Learn Bulgarian  |  Bulgarian vocabulary  |  Bulgarian flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.