Dicts.info 

Azeri to Chinese dictionary

    Look up:      

This Azeri to Chinese dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Azeri to Chinese and Chinese to Azeri translations will be listed at once.


ağac 樹, 树 (shù), 喬木, 乔木 (qiáomù)
alma 蘋果, 苹果 (píngguǒ)
ana 妈妈
at 馬, 马 (mǎ)
ata 父 (fù), 父親, 父亲 (fùqīn), 爸爸 (bàbà), 爹 (diē)
bəli 是 (shì), 對, 对 (duì)
çiçək 花 (huā), 花兒, 花儿 (huār), 花朵 (huāduǒ), 花卉 (huāhuì)
dost 朋友 (péngyǒu), 友人 (yǒurén)
eşq 戀, 恋 (liàn), 愛戀, 爱恋 (àiliàn), 戀愛, 戀愛 (liàn'ài), 愛, 爱 (ài)
ev 房屋 (fángwū), 家 (jiā), 房子 (fángzi)
heyvan 動物, 动物 (dòngwù)
it; köpək 狗 (gǒu), 犬 (quǎn)
meyvə 水果 (shuǐguǒ), 果子 (guǒzi)
məktəb 學校, 学校 (xuéxiào)
od; atəş 火 (huǒ)
oğlan 男孩 (nánhái), 少年 (shàonián)
pişik 貓, 猫 (māo)
pul 錢, 钱 (qián), 金錢, 金钱 (jīnqián), 貨幣, 货币 (huòbì)
qadın 婦女, 妇女 (fùnǚ), 女人 (nǚrén), 女性 (nǚxìng), 女的 (nǚde)
qardaş 哥哥 (gēge), 弟弟 (dìdi), 兄弟 (xiōngdi)
qız 女孩兒, 女孩儿 (nǚháir), 女孩子 (nǚháizi), 姑娘 (gūniang), 女兒, 女儿 (nǚ'ér)
salam 你好 (nǐhǎo), 您好 (nínhǎo)
şəhər 城市 (chéngshì), 城 (chéng)
su 水 (shuǐ)
sülh 和平 (hépíng)
təşəkkür; sağ ol; təşəkkür edirəm; çox razıyam 謝謝, 谢谢 (xièxie), 多謝, 多谢 (duōxiè), 三Q (sānQ)
yazmaq 寫, 写 (xiě)
yox 不 (bù), 否 (fǒu), 沒, 没 (méi), 沒有, 没有 (méiyǒu)
Chinese to Azeri dictionary  |  Learn Chinese  |  Chinese vocabulary  |  Chinese flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.