Dicts.info 

Azeri to Esperanto dictionary

    Look up:      

This Azeri to Esperanto dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Azeri to Esperanto and Esperanto to Azeri translations will be listed at once.


ağac arbo
alma pomo
ana patrino (f)
at ĉevalo
ata patro
bacı fratino
bəli jes
çiçək floro
dost amiko; amikino (f)
eşq amo
ev domo
heyvan animalo
it; köpək hundo; virhundo; hundino
kitab libro
meyvə frukto
məktəb lernejo
od; atəş fajro
oğlan knabo
pişik kato; virkato; katino
pul mono
qadın virino; femino
qardaş frato
qız knabino; fraŭlino; junulino
salam saluton
şəhər urbo; civito
su akvo
sülh paco
təşəkkür; sağ ol; təşəkkür edirəm; çox razıyam dankon, mi dankas
yazmaq skribi
yox ne
Esperanto to Azeri dictionary  |  Learn Esperanto  |  Esperanto vocabulary  |  Esperanto flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.