Dicts.info 

Azeri to Romanian dictionary

    Look up:      

This Azeri to Romanian dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Azeri to Romanian and Romanian to Azeri translations will be listed at once.


ağac arbore (m); copac (m); pom (m)
alma măr (n)
ana mamă (f)
at cal
ata tată (m)
bacı soră (f)
bəli da
çiçək floare (f)
dost amic (m); amică (f); (m) prietenă (f)
eşq amor; iubire
ev casă (f)
heyvan animal (n); fiară (f)
it; köpək (m)
kitab carte (f)
meyvə fruct (m); rod (m); poamă
məktəb școală (f)
od; atəş foc (n)
oğlan băiat; fiu
pişik pisică (f)
pul ban (m)
qadın femeie (f); muiere (f); doamnă
qardaş frate (m)
qız fată (f); copilă (f)
salam salut, bună, noroc (informal), bună ziua (formal), servus
şəhər oraș (n); cetate (f); urbe (f)
sülh pace (f)
təşəkkür; sağ ol; təşəkkür edirəm; çox razıyam mulțumesc; mersi
yazmaq scrie
yox nu
Romanian to Azeri dictionary  |  Learn Romanian  |  Romanian vocabulary  |  Romanian flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.