Dicts.info 

Azeri to Vietnamese dictionary

    Look up:      

This Azeri to Vietnamese dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Azeri to Vietnamese and Vietnamese to Azeri translations will be listed at once.


ağac cây
alma quả táo; trái táo; táo tây; bôm
ana má; mẹ; mợ; u
at mã; ngựa
ata ba; cha; tía; thầy; cậu; bố
bacı chị; em gái; em
bəli vâng; được; có; có chứ; ờ
çiçək hoa
dost người bạn; bạn
eşq tình yêu
ev nhà
heyvan thú vật
it; köpək chó
kitab sách; cuốn sách; quyển sách; sổ; sách giáo khoa
meyvə quả; trái; trái cây
məktəb trường; trường học
od; atəş lửa; hoả
oğlan con trai; trai
pişik con mèo; mèo
pul tiền
qadın phụ nữ
qardaş anh; em trai; em
qız cô gái; con gái; gái
salam xin chào
şəhər thành phố; phố
sülh hòa bình; hoà bình
təşəkkür; sağ ol; təşəkkür edirəm; çox razıyam cám ơn
yazmaq viết
yox không
Vietnamese to Azeri dictionary  |  Learn Vietnamese  |  Vietnamese vocabulary  |  Vietnamese flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.