Dicts.info 

Bosnian to Chinese dictionary

    Look up:      

This Bosnian to Chinese dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Bosnian to Chinese and Chinese to Bosnian translations will be listed at once.


beba (f) 嬰兒, 婴儿 (yīng'ér), 娃娃 (wáwa), 小娃娃 (xiǎowáwa)
brat (m) 哥哥 (gēge), 弟弟 (dìdi), 兄弟 (xiōngdi)
čovjek (m) 男人 (nánrén), 男的 (nánde)
cvijet (m) 花 (huā), 花兒, 花儿 (huār), 花朵 (huāduǒ), 花卉 (huāhuì)
drvo (n); stablo (n) 樹, 树 (shù), 喬木, 乔木 (qiáomù)
grad (m) 城市 (chéngshì), 城 (chéng)
hvala 謝謝, 谢谢 (xièxie), 多謝, 多谢 (duōxiè), 三Q (sānQ)
ići 去 (qù)
kuća (f) 房屋 (fángwū), 家 (jiā), 房子 (fángzi)
mačka (f); mačak (m) 貓, 猫 (māo)
majka (f); mater (f) 妈妈
mir (m) 和平 (hépíng)
otac (m) 父 (fù), 父親, 父亲 (fùqīn), 爸爸 (bàbà), 爹 (diē)
pas (m); kučka (f) 狗 (gǒu), 犬 (quǎn)
škola (f) 學校, 学校 (xuéxiào)
slušati; poslušati 聽, 听 (tīng)
vatra (f); oganj (m) 火 (huǒ)
voda (f) 水 (shuǐ)
zdravo, ćao, merhaba, selam 你好 (nǐhǎo), 您好 (nínhǎo)
životinja (f) 動物, 动物 (dòngwù)
Chinese to Bosnian dictionary  |  Learn Chinese  |  Chinese vocabulary  |  Chinese flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.