Dicts.info 

Breton to Albanian dictionary

    Look up:      

This Breton to Albanian dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Breton to Albanian and Albanian to Breton translations will be listed at once.


arc'hant para
aval (m), avaloù (p) mollë (f)
babig (m), babiged (p), poupig (m), poupiged (p) foshnja
bleuñv lule (f)
boued (m), bouedoù (p) ushqim (m)
breur (m), breudeur (p) vëlla
c'hoar (f) motër (f)
frouezh ('collective noun') frouezhenn (f's) frutë (m)
gwaz (m); den (m) burrë; trim
gwez '(collective)', gwezenn (f's) dru (m); pemë (f)
karantez (f) dashuri (f)
kazh (m); kaz (m) mace (f)
keoded (f), keodedoù (p), kêr (f), kêrioù (p) qytet
ki (m); chas qen (m)
levr (m) libër
mamm nënë, mëmë
maouez (f) grua; femër
marc'h kalë
nann jo
plac'h (f); plac'hed vajzë
selaou dëgjoj, ndëgjoj
skol (f) shkollë (f)
skrivañ shkruan
tad#Breton'tad (m), tadoù (p) baba
tan (m) zjarr (m)
ti (m) shtëpi
trugarez faleminderit; ju falem nderit
Albanian to Breton dictionary  |  Learn Albanian  |  Albanian vocabulary  |  Albanian flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.