Dicts.info 

Breton to Thai dictionary

    Look up:      

This Breton to Thai dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Breton to Thai and Thai to Breton translations will be listed at once.


amzer (f) เวลา (waylaa)
arc'hant เงิน (ngern); เงินตรา (ngern dtraa)
aval (m), avaloù (p) แอปเปิล (àep bpern)
babig (m), babiged (p), poupig (m), poupiged (p) เด็กทารก (dèk taarók); เด็กน้อย (dèk nói); เด็กอ่อน (dèk òn)
bleuñv ดอก (dààwk); ดอกไม้ (dààwk māāi); บุษบา (budsaba)
boued (m), bouedoù (p) อาหาร (aa-hăan)
breur (m), breudeur (p) พี่ (pêe); พี่ชาย (pêe chaai); น้อง (nóng); น้องชาย (nóng chaai); ภราดร (páraadon); ภราดา (páraadaa)
c'hoar (f) พี่สาว (pêe săao); น้องสาว (nóng săao)
deiz (m); devezh (m) วัน (wan); กลางวัน (klaaŋwan)
frouezh ('collective noun') frouezhenn (f's) ลูก (lôok); ผล (pŏn); ผลไม้ (pŏnlámáai)
gwaz (m); den (m) ผู้ชาย (pôo chaai); ชาย (chaai)
gwez '(collective)', gwezenn (f's) ต้นไม้ (tònmai); เฌอ (cher)
karantez (f) ความรัก (khwamrak)
kazh (m); kaz (m) แมว (maew); วิฬาร์ (wílaa)
keoded (f), keodedoù (p), kêr (f), kêrioù (p) เมือง (meuang); นคร (nákon); กรุง (groong)
ki (m); chas หมา (mǎa); สุนัข (sùnák)
lenn อ่าน (ān)
levr (m) หนังสือ (nǎngsěu); สมุด (sàmòot)
loen (m), loened, aneval (m), anevaled สัตว์ (sàt)
mamm (Thai'แม่) (mâe), (Thai'มารดา) (maandaa)
maouez (f) ผู้หญิง (pôo yĭng)
marc'h ม้า (máa)
nann ไฮ้ (hái); ไม่ (mâi); เปล่า (bplào)
plac'h (f); plac'hed เด็กผู้หญิง (dèk-pôo-yĭng); เด็กหญิง (dèk yĭng)
selaou ฟัง (fang)
skol (f) โรงเรียน (rohng rian)
skrivañ เขียน (kĭan); ขีด (kèet)
tad#Breton'tad (m), tadoù (p) พ่อ (pòo); บิดา (bidaa)
tan (m) ไฟ (fai)
ti (m) บ้าน (bâan)
trugarez ขอบคุณ (kòp-kuun)
Thai to Breton dictionary  |  Learn Thai  |  Thai vocabulary  |  Thai flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.