Dicts.info 

Bulgarian to Azeri dictionary

    Look up:      

This Bulgarian to Azeri dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Bulgarian to Azeri and Azeri to Bulgarian translations will be listed at once.


баща (m) (baštá) ata
благодаря (blagodarjá); мерси (mersí) təşəkkür; sağ ol; təşəkkür edirəm; çox razıyam
брат (m) (brat) qardaş
вода (f) (vodá) su
град (m) (grad) şəhər
да bəli
девойка (f) (devójka); мома (f) (momá); момиче (f) (momiče) qız
дърво (n) (dərvo) ağac
жена (f) (žená) qadın
животно (n) (živótno) heyvan
здравей (zdravéy, 'familiar'), здравейте (zdravéyte, 'formal') salam
книга (f) (kníga) kitab
кон (m) (kon) at
котка (f) (kótka) pişik
куче (n) (kuče); пес (m) (pes); псе (n) (pse) it; köpək
къща (f) (kəšta) ev
любов (f) (ljubóv); обич (f) (obič) eşq
майка (f) (májka) ana
мир (m) (mir) sülh
момче (n) (momče) oğlan
не#Bulgarian'не (né) yox
огън (m) (ogən) od; atəş
пари (f) pul
пиша (píša) yazmaq
плод (m) (plod); овошка (f) (ovóška) meyvə
приятел (m) (prijátel); приятелка (f) (prijátelka) dost
сестра (f) (sestra) bacı
училище (n) (učílište); школа (f) (škóla) məktəb
цвете (n) (cvéte) çiçək
ябълка (f) (jábǎlka) alma
Azeri to Bulgarian dictionary


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.